column

Draft 1 Pods

  • Print
Pod Seat Player Points
1 1 Higaki, Takao 21
1 2 Sasaki, Yusuke (Sendai) 21
1 3 Fujita, Tsuyoshi 19
1 4 Kuroda, Masashiro 21
1 5 Ishihara, Jun 21
1 6 Nakamura, Shuhei 21
1 7 Shiozu, Ryoma 21
1 8 Hata, Fumihiro 19
2 1 Fujita, Kenichi 18
2 2 Nakamura, Satoshi 18
2 3 Hassaku, Jinpei 18
2 4 Ishida, Itaru 18
2 5 Yokoyama, Tadashi 18
2 6 Niwa, Toshiharu 18
2 7 Ikeda, Tsuyoshi 18
2 8 Imai, Kimio 18
3 1 Morita, Masahiko 18
3 2 Kanda, Satoshi 18
3 3 Murakami, Yuki (Miyagi) 18
3 4 Kora, Masahiro 18
3 5 Long, Mike (US) 18
3 6 Shikata, Nobuaki 18
3 7 Tsujimoto, Hideki 18
3 8 Moori, Takemasa 18
4 1 Harada, Masahiro 18
4 2 Sugiki, Takafumi 17
4 3 Nagao, Hakaru 18
4 4 Shimizu, Akihiro 18
4 5 Hasegawa, Taro 18
4 6 Lin, Vice (TW) 18
4 7 Kusakabe, Tadao 18
4 8 Shvartsman, Alex (US) 18
5 1 Mori, Katsuhiro 16
5 2 Miyasaka, Takeshi 16
5 3 Nagaoka, Takayuki 16
5 4 Matsui, Hisataka 16
5 5 Higashino, Masayuki 17
5 6 Okamoto, Jin 16
5 7 Kashima, Akihiro 16
5 8 Hirabayashi, Kazuya 16
6 1 Nobushita, Jun 16
6 2 Arahori, Kazuaki 16
6 3 Ikeda, Kei 16
6 4 Maki, Koichiro 16
6 5 Hirota, Noriyuki 16
6 6 Fujita, Osamu 16
6 7 Kurotsuchi, Keiichiro 16
6 8 Okada, Ko 16
7 1 Komiyama, Hideki 16
7 2 Yamakawa, Yoichiro 15
7 3 Nakazawa, Kazuhiro 16
7 4 Ito, Kenshiro 16
7 5 Ishibashi, Satoshi 16
7 6 Kikuchi, Hiroshi 16
7 7 Ueda, Katsuya 16
7 8 Sogabe, Ippei 16
8 1 Ueno, Kazuki 15
8 2 Harada, Hiroshi 15
8 3 Shiki, Kazumasa 15
8 4 Uematsu, Koichi 15
8 5 Takakuwa, Akihiro 15
8 6 Nakajima, Chikara 15
8 7 Yamasaki, Yudai 15
8 8 Nagayama, Hiroyuki 15
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator