column

Round 12 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
428 Shibata, Yuki * 0 33.33%
411 Hyakusai, Koichi * 1 36.00%
407 Teshima, Hisanori * 3 36.11%
211 Teruya, Hirokazu * 11 37.41%
356 Tsukimoto, Kazuhiro * 5 37.41%
286 Ozaki, Keiichi * 9 38.02%
228 Yamao, Koichi * 10 38.09%
352 Mitsui, Daisuke * 6 38.88%
406 Kitahara, Yuki * 3 39.45%
367 Katsu, Masahiro * 4 39.72%
209 Akahori, Hiroaki * 12 39.79%
351 Matsumoto, Koji * 6 39.85%
355 Ota, Yuichiro * 5 40.00%
405 Shimano, Yoshiki * 3 40.00%
427 Nakashima, Takashi * 0 40.00%
306 Makishita, Ryosuke * 7 40.18%
410 Suga, Takayuki * 1 40.74%
350 Yoshioka, Hideki * 6 40.81%
285 Shimizu, Masaaki * 9 41.08%
404 Ishibashi, Akitomo * 3 41.19%
227 Katsuki, Tsuyoshi * 10 41.20%
349 Onoda, Hiroshi * 6 41.36%
226 Lee, Sang-Ryeol (KR) * 10 41.38%
225 Kawashima, Kazuya * 10 41.43%
284 Yamamoto, Takayuki * 9 41.49%
305 Aso, Tadashi * 7 41.49%
403 Ishii, Hitoshi * 3 41.66%
348 Saito, Kazuya * 6 41.83%
224 Matsunaga, Toshiro * 10 41.95%
347 Otsuka, Yuji * 6 42.17%
208 Fujimoto, Kazumasa * 12 42.44%
366 Tanikawa, Itaru * 4 42.66%
402 Nakayama, Takayuki * 3 42.66%
346 Matsuda, Motoki * 6 42.78%
283 Otsuka, Kentaro * 9 42.85%
207 Fukunaga, Norihiko * 12 42.97%
136 Kagawa, Hiroyuki * 13 43.42%
354 Kitagawa, Shinsuke * 5 43.51%
288 Nishimura, Tomoya * 8 43.53%
304 Tomita, Kayoko * 7 43.53%
401 Nakao, Ryuma * 3 43.53%
206 Okajima, Keisuke * 12 43.97%
344 Ichimaru, Satoshi * 6 44.00%
345 Fujikawa, Satoshi * 6 44.00%
343 Maekawa, Tetsuro * 6 44.20%
282 Heima, Yasutaka * 9 44.21%
342 Hijiya, Masayuki * 6 44.21%
365 Tominaga, Takeshi * 4 44.21%
303 Kim, Sung-Mook (KR) * 7 44.33%
205 Tominaga, Yuji 12 44.44%
341 Urayama, Sho * 6 44.44%
364 Inoue, Atsushi * 4 44.44%
400 Katayama, Tomoyuki * 3 44.44%
426 Iwamoto, Yoshitaka * 0 44.44%
340 Tago, Daisuke * 6 44.89%
339 Yoshida, Takeshi * 6 45.00%
287 Uchima, Shingen * 8 45.07%
337 Iwane, Manabi * 6 45.33%
338 Kaneko, Takefumi * 6 45.33%
281 Higashi, Teppei * 9 45.37%
204 Ueno, Hiroaki * 12 45.40%
203 Saito, Hiroaki * 12 45.57%
222 Miyanishi, Yohei * 10 45.57%
223 Yoshida, Yuki * 10 45.57%
280 Otsuka, Tomomi 9 45.57%
135 Takeuchi, Kei * 13 45.69%
210 Ide, Katsuhiro * 11 45.69%
363 Hyakutake, Junji * 4 45.83%
336 Furujo, Takashi * 6 46.03%
134 Jung, Eu-Seung (KR) * 13 46.08%
202 Kinoshita, Junichi 12 46.11%
279 Yasuda, Yoshihiko * 9 46.25%
201 Ide, Kazushige * 12 46.31%
200 Okita, Kenichiro * 12 46.46%
278 Suzue, Kota * 9 46.53%
277 Furukawa, Tadataka * 9 46.59%
276 Bun, Takutoshi * 9 46.66%
335 Tsuji, Masahiro * 6 46.66%
302 Arai, Jin * 7 46.82%
275 Fujii, Tomo * 9 46.87%
274 Kaneishi, Yoshiyuki * 9 46.93%
301 Uchida, Ryoma * 7 46.99%
221 Sawada, Akane * 10 47.22%
273 Eto, Shinichiro * 9 47.22%
300 Kanno, Atsushi * 7 47.22%
333 Yoshida, Mitsutaka * 6 47.22%
334 Wakabayashi, Kiyoshi * 6 47.22%
331 Haruzono, Takashi * 6 47.27%
332 Miyazaki, Kazuhiro * 6 47.27%
272 Motoyama, Kazuhiko * 9 47.50%
117 Shimojo, Takuya * 15 47.60%
270 Uotsu, Atsushi * 9 47.61%
271 Hisaki, Yu * 9 47.61%
133 Sato, Kei * 13 47.73%
330 Yamasaki, Satoru 6 47.91%
269 Kawasaki, Daisuke * 9 47.95%
361 Tominaga, Akira * 4 48.00%
362 Mikami, Iesato * 4 48.00%
399 Suizu, Eiichi * 3 48.00%
425 Kumano, Yoshihiro * 0 48.00%
199 Takahara, Kazuya * 12 48.11%
329 Goto, Satoshi * 6 48.14%
409 Umesaki, Masanori * 1 48.14%
423 Kuboyama, Hiromasa * 0 48.14%
424 Ito, Yuichi * 0 48.14%
268 Matsushita, Ryuichiro * 9 48.18%
198 Hattori, Shinichi * 12 48.29%
267 Yoshida, Akifumi * 9 48.33%
266 Nakamura, Hirobumi 9 48.41%
265 Fujisawa, Junichiro * 9 48.46%
116 Kurisu, Takashi 15 48.63%
328 Tajiri, Satoshi * 6 48.66%
398 Fujino, Takao * 3 48.66%
197 Nakamura, Kenji * 12 48.91%
196 Koen, Yusuke * 12 48.97%
220 Jung, Seong-hoon (KR) * 10 48.97%
264 Umeda, Masaki * 9 48.97%
132 Shirakura, Tsuyoshi * 13 49.07%
263 Ura, Tsuyoshi * 9 49.20%
397 Araki, Daiki * 3 49.33%
262 Muto, Masaharu * 9 49.37%
195 Minematsu, Kozo * 12 49.48%
193 Suita, Kazunari * 12 49.65%
194 Koyama, Shohei * 12 49.65%
192 Arita, Ryuichi 12 49.66%
191 Nakano, Fumiki * 12 49.68%
299 Kawazoe, Hiroki * 7 49.81%
190 Kobayashi, Masanori * 12 49.93%
115 Ito, Akitsugu * 15 50.00%
261 Ota, Akira 9 50.00%
298 Kobayashi, Hajime * 7 50.00%
326 Ushijima, Kosuke * 6 50.00%
327 Sawada, Akihisa * 6 50.00%
396 Tomita, Shuhei * 3 50.00%
408 Mizuno, Akimitsu * 1 50.00%
421 Egashira, Hiroyuki * 0 50.00%
422 Maeda, Kentaro * 0 50.00%
189 Mitsutake, Atsushi * 12 50.10%
260 Ozaki, Yoichiro * 9 50.31%
259 Iioka, Kenta * 9 50.34%
131 Chun, Sung Ho (KR) * 13 50.43%
114 Yokoyama, Shigehisa * 15 50.51%
219 Hidaka, Eiji * 10 50.57%
188 Umeno, Yoshihiro * 12 50.66%
258 Masushige, Yoshihiro * 9 50.66%
360 Nakamura, Fumihiko * 4 50.66%
113 Koyashiki, Tsutomu * 15 50.68%
187 Sugama, Hideichi * 12 50.85%
186 Sakamoto, Kazuya * 12 50.88%
218 Ishizuka, Yasunari * 10 50.92%
297 Kikuchi, Yuji * 7 50.92%
112 Nishimura, Yuya * 15 51.02%
185 Wakuri, Akira 12 51.11%
257 Watanabe, Shinji 9 51.11%
119 Yamaguchi, Shihomi * 14 51.24%
256 Miura, Tadayuki * 9 51.29%
395 Tanaka, Motoyasu * 3 51.33%
111 Nishida, Toshimasa * 15 51.42%
110 Morita, Katsunobu 15 51.50%
130 Yasui, Koichi * 13 51.50%
184 Sato, Shinichi 12 51.52%
129 Imura, Kazuo 13 51.58%
217 Kinoshita, Eiji * 10 51.66%
183 Yamashita, Koji * 12 51.70%
296 Kawasaki, Kazuhiro * 7 51.85%
216 Yamashita, Ryusuke * 10 51.92%
394 Okuma, Michinari * 3 52.00%
108 Naito, Takayoshi * 15 52.04%
109 Ueda, Shigeki * 15 52.04%
295 Mutabe, Akira * 7 52.04%
325 Doi, Fumiaki * 6 52.08%
359 Ikebe, Hidetoshi * 4 52.08%
389 Imi, Tadakatsu * 3 52.08%
390 Miyata, Satoshi * 3 52.08%
391 Fukushima, Hirotomo * 3 52.08%
392 Koya, Hideo * 3 52.08%
393 Tanaka, Fuminori * 3 52.08%
420 Kunisaki, Yusuke * 0 52.08%
106 Hamasaki, Yuta * 15 52.10%
107 Takagi, Takeshi * 15 52.10%
182 Kawabata, Atsumasa * 12 52.10%
181 Inoue, Masashi * 12 52.24%
105 Kurokawa, Naoya * 15 52.38%
255 Fujiwara, Yuichiro * 9 52.38%
104 Kuroda, Toshiyuki * 15 52.55%
180 Sakuma, Takeshi * 12 52.55%
128 Cho, Shinichiro * 13 52.73%
103 Sumita, Masanobu * 15 52.85%
102 Takeshita, Akira * 15 53.06%
254 Kunita, Tetsuya * 9 53.06%
179 Kawano, Junichi 12 53.17%
323 Nomura, Shintaro * 6 53.33%
324 Takakura, Takeshi * 6 53.33%
178 Morita, Yuki * 12 53.40%
101 Aya, Naruhiko 15 53.45%
253 Aki, Yasutoshi * 9 53.70%
177 Eto, Masaya * 12 53.74%
118 Akahoshi, Toru * 14 53.88%
252 Komatsu, Toshiaki * 9 54.08%
176 Maehata, Yasuhito * 12 54.13%
322 Yamagami, Yudai * 6 54.16%
175 Suga, Takeichi * 12 54.20%
251 Kushida, Yasumasa 9 54.44%
250 Hashimoto, Soichiro * 9 54.56%
249 Suzuki, Fumio * 9 54.59%
320 Tanaka, Yoshinori * 6 54.66%
321 Nishikawa, Tomoyuki * 6 54.66%
358 Masumi, Kiyoshi * 4 54.66%
100 Nakamura, Kiyonari * 15 54.76%
248 Ito, Shin * 9 54.76%
247 Yamada, Tsutomu 9 54.86%
174 Inanaga, Nobuyuki * 12 55.10%
99 Wang, Ming Chee (TW) 15 55.23%
173 Igawa, Yoshihiro 12 55.23%
246 Watanabe, Masanari 9 55.23%
172 Someya, Yu * 12 55.32%
245 Uto, Yusaku * 9 55.33%
98 Nakao, Munenari * 15 55.37%
97 Yano, Kazuya * 15 55.49%
96 Hojo, Naomasa 15 55.54%
243 Fujiki, Tsuyoshi * 9 55.55%
244 Okuyama, Masahide * 9 55.55%
388 Yamashita, Hidehito * 3 55.55%
418 Takimoto, Naoya * 0 55.55%
419 Kojima, Reiko * 0 55.55%
33 Kikuchi, Hiroshi * 25 55.57%
215 Nakamuta, Tsukasa * 10 55.71%
242 Deyama, Hirofumi * 9 55.77%
95 Mihara, Makihito * 15 55.78%
214 Takeiri, Go * 10 55.92%
94 Yamadaya, Kohei 15 55.95%
171 Tomioka, Keita * 12 55.95%
319 Adachi, Junya * 6 56.00%
170 Rikuno, Keito * 12 56.19%
387 Takahara, Yasuaki * 3 56.25%
169 Suzuki, Masatsuna * 12 56.26%
168 Nakamura, Toshiki * 12 56.29%
167 Yanagi, Tatsuyuki * 12 56.49%
24 Hasegawa, Taro * 27 56.52%
166 Takao, Fumiaki * 12 56.61%
293 Hoshino, Fumio 7 56.66%
294 Yoshida, Masakazu * 7 56.66%
318 Sasaki, Minoru * 6 56.66%
165 Morimoto, Manabu * 12 56.74%
127 Yamanaka, Toshihisa * 13 56.80%
32 Komiyama, Hideki * 25 56.96%
164 Yoo, Sang-oh (KR) * 12 57.02%
93 Shiraishi, Hiroaki * 15 57.08%
241 Tanaka, Noboru * 9 57.13%
92 Nagatake, Katsumi * 15 57.19%
317 Fujimoto, Koji * 6 57.33%
357 Shirozono, Kenshi * 4 57.33%
61 Ishibashi, Satoshi * 19 57.44%
240 Sato, Makoto * 9 57.48%
163 Shinohara, Tetsuya * 12 57.53%
162 Kim, Jang-hong (KR) * 12 57.80%
161 Matsuo, Akiyoshi * 12 57.87%
160 Sakai, Hideyuki 12 58.09%
91 Kang, Ji-sang (KR) 15 58.13%
57 Nagao, Hakaru * 21 58.20%
90 Okuma, Kenji * 15 58.28%
49 Ito, Kenshiro 22 58.29%
88 Tanaka, Hisaya 15 58.33%
89 Niwa, Takashi 15 58.33%
316 Uchino, Shinya * 6 58.33%
381 Nakamura, Hitoshi * 3 58.33%
382 Sonoda, Naohiro * 3 58.33%
383 Kai, Tsubasa * 3 58.33%
384 Shimaya, Toshinari * 3 58.33%
385 Kobayashi, Akihito * 3 58.33%
386 Nakamura, Kosuke * 3 58.33%
159 Lee, Sung-Bum (KR) 12 58.39%
238 Sugiura, Yuichi * 9 58.66%
239 Takahashi, Kenji * 9 58.66%
315 Edayoshi, Minoru 6 58.66%
158 Wakisaka, Yusuke * 12 58.73%
87 Minashima, Nobuhiro * 15 58.84%
86 Kitada, Mitsutoshi * 15 58.92%
157 Umeno, Kengo * 12 59.04%
156 Shinozaki, Yu * 12 59.12%
60 Maki, Koichiro 19 59.16%
213 Umeda, Akira * 10 59.18%
237 Murakami, Norichika 9 59.19%
380 Oishi, Shinji * 3 59.25%
155 Akashi, Toshihiko * 12 59.35%
236 Noda, Koji 9 59.64%
56 Kusakabe, Tadao * 21 59.68%
154 Isomoto, Hirofumi * 12 59.68%
212 Yuasa, Kentaro 10 59.72%
13 Kurotsuchi, Keiichiro * 28 59.74%
153 Lee, Kil-ho (KR) * 12 59.75%
85 Otsubo, Yuji 15 59.76%
152 Kishishita, Kunihiko 12 59.79%
84 Nonishi, Keiichiro 15 59.85%
55 Harada, Hiroshi 21 59.96%
59 Nakazawa, Kazuhiro * 19 59.98%
235 Anan, Go * 9 59.98%
83 Matsuyama, Tomofumi * 15 60.00%
234 Yagi, Akira * 9 60.00%
126 Hidaka, Ayumi 13 60.18%
151 Yamasaki, Rintaro * 12 60.19%
82 Nien, Chiang Kang (TW) 15 60.39%
353 Nakamuro, Masaaki * 5 60.41%
81 Neki, Haruyuki 15 60.55%
233 Kinoshita, Tomoya * 9 60.55%
48 Okada, Ko 22 60.62%
47 Arahori, Kazuaki 22 60.75%
150 Okumura, Genki 12 60.78%
31 Mori, Katsuhiro 25 60.80%
292 Okabayashi, Masanao * 7 60.83%
149 Maruyama, Takaaki 12 60.93%
148 Kozakai, Yukio * 12 60.94%
80 Kageyama, Taro 15 61.11%
232 Murakami, Yuki (Osaka) 9 61.11%
125 Ishibashi, Katsumi * 13 61.30%
147 Yamaguchi, Teruyuki * 12 61.30%
291 Sato, Masaru * 7 61.33%
79 Shimizu, Hajime 15 61.42%
314 Ishikawa, Kazuto 6 61.66%
46 Sogabe, Ippei * 22 61.75%
124 Takemasa, Iwao 13 61.80%
23 Shimizu, Akihiro 27 61.86%
146 Lee, Hyun Wook (KR) * 12 61.90%
78 Hayashi, Shinsuke 15 62.00%
77 Fukuchi, Takahiro * 15 62.10%
42 Murakami, Yuki (Miyagi) 24 62.13%
30 Ueda, Katsuya * 25 62.20%
123 Ando, Reiji 13 62.20%
76 Uchida, Momotaro 15 62.22%
290 Mastushita, Takashi * 7 62.22%
29 Kashima, Akihiro 25 62.30%
75 Sakakibara, Satoshi 15 62.36%
145 Hoshino, Hiroaki 12 62.50%
378 Nakamura, Tamon * 3 62.50%
379 Yun, Hwan-Joon (KR) * 3 62.50%
313 Kawakami, Seiji * 6 62.66%
41 Harada, Masahiro * 24 62.83%
40 Shikata, Nobuaki 24 62.98%
144 Inoue, Takeshi * 12 63.09%
58 Ikeda, Kei 19 63.13%
122 Ayama, Takashi * 13 63.26%
143 Komiya, Tadayoshi 12 63.33%
74 Sasaki, Yusuke (Tokyo) * 15 63.39%
73 Kaji, Tetsuya * 15 63.69%
72 Ishimatsu, Takahiro * 15 63.80%
12 Hirabayashi, Kazuya 28 63.88%
71 Onoda, Michihisa 15 64.02%
28 Hirota, Noriyuki * 25 64.05%
141 Murata, Koji * 12 64.28%
142 Nose, Koji 12 64.28%
25 Higashino, Masayuki 26 64.35%
70 Ishikawa, Ren 15 64.35%
140 Ueta, Hiroki 12 64.41%
139 Yamasaki, Kishun * 12 64.56%
63 Nagayama, Hiroyuki * 18 64.59%
69 Nomichi, Hideki 15 64.60%
68 Matsumura, Takehiko * 15 64.62%
64 Miyasaka, Takeshi 16 64.77%
54 Uematsu, Koichi * 21 64.88%
53 Lin, Vice (TW) 21 64.95%
11 Nobushita, Jun 28 65.03%
27 Fujita, Osamu 25 65.15%
39 Yamasaki, Yudai 24 65.15%
52 Shiki, Kazumasa * 21 65.33%
138 Abe, Ryo 12 65.47%
3 Shvartsman, Alex (US) 31 65.65%
22 Moori, Takemasa * 27 65.69%
62 Imai, Kimio * 18 65.91%
8 Kora, Masahiro * 30 65.94%
7 Ishida, Itaru 30 66.35%
21 Tsujimoto, Hideki * 27 66.40%
67 Nada, Satoshi 15 66.42%
38 Ueno, Kazuki * 24 66.44%
37 Takakuwa, Akihiro 24 66.46%
66 Ito, Shigehito * 15 66.52%
289 Miura, Akiyoshi 7 66.66%
312 Saito, Tsutomu * 6 66.66%
373 Shudo, Masanori * 3 66.66%
374 Miyake, Tetsuya 3 66.66%
375 Hayashi, Yuki * 3 66.66%
376 Shiota, Yasuo * 3 66.66%
377 Fujishiro, Tomonori * 3 66.66%
417 Ishii, Sadao * 0 66.66%
65 Ueda, Sunao 15 66.73%
121 Iwai, Tsuyoshi * 13 66.82%
45 Nagaoka, Takayuki 22 66.94%
20 Fujita, Kenichi 27 67.06%
120 Matousek, Pavel (CZ) 13 67.77%
51 Yamakawa, Yoichiro 21 67.78%
50 Nakamura, Satoshi 21 67.98%
36 Niwa, Toshiharu 24 68.43%
26 Okamoto, Jin 25 68.45%
19 Nakajima, Chikara 27 68.57%
310 Ando, Nobuhiro * 6 68.75%
311 Kobayashi, Shigenori * 6 68.75%
44 Sugiki, Takafumi * 23 69.09%
18 Shiozu, Ryoma 27 69.26%
10 Ishihara, Jun * 28 69.31%
6 Morita, Masahiko 30 70.67%
231 Kubouchi, Naoki 9 70.83%
43 Hata, Fumihiro * 23 71.07%
5 Nakamura, Shuhei 30 71.20%
35 Kanda, Satoshi * 24 71.34%
137 Tabuchi, Atsushi * 12 71.74%
34 Ikeda, Tsuyoshi 24 72.06%
230 Shin, Hyunchul (KR) * 9 72.22%
9 Matsui, Hisataka 28 72.26%
229 Anabuki, Kazuhisa * 9 72.50%
17 Hassaku, Jinpei 27 72.61%
16 Yokoyama, Tadashi 27 72.70%
309 Weng, Chen-Yu (TW) 6 73.33%
15 Long, Mike (US) 27 73.76%
1 Kuroda, Masashiro 33 74.77%
2 Fujita, Tsuyoshi 32 74.82%
308 Ishimaru, Ken 6 75.00%
372 Maemoto, Shota * 3 75.00%
413 Onishi, Koji * 0 75.00%
414 Tanimoto, Tatsuro * 0 75.00%
415 Ishida, Naoyuki * 0 75.00%
416 Suzuya, Masashi * 0 75.00%
4 Sasaki, Yusuke (Sendai) 30 75.70%
14 Higaki, Takao 27 77.38%
371 Akagi, Ko * 3 77.77%
369 Asahara, Akira 3 83.33%
370 Eura, Hiroki * 3 83.33%
307 Sasanuma, Kiyoshi 6 100.00%
368 Yanagisawa, Tadahiro * 3 100.00%
412 Shiode, Mitsushi * 0 100.00%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator