column

Round 11 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
350 Ota, Kouhei * 4 33.33%
401 Nakagawa, Tsukasa * 0 33.33%
349 Mukumoto, Akihiro * 4 35.72%
400 Suzuki, Keiji * 0 36.00%
224 Aritomo, Taiki * 10 37.03%
293 Arakane, Daisuke * 7 37.50%
399 Yoshida, Mitsutaka * 0 37.50%
209 Chujo, Yoshihiko * 12 38.02%
278 Oka, Hiroyasu * 9 38.69%
140 Kawasaki, Daisuke * 15 39.21%
208 Tamura, Kazuhiro * 12 39.21%
277 Toda, Satoshi * 9 39.23%
276 Kamei, Hidenori * 9 39.54%
223 Kikuchi, Osamu * 10 39.94%
275 Murata, Shuta * 9 40.00%
342 Sakata, Norifumi * 6 40.47%
139 Ikedo, Masakazu * 15 40.62%
387 Ashida, Jun * 1 40.74%
207 Simabukuro, Moriaka * 12 41.14%
341 Hyakusai, Kouichi * 6 41.49%
221 Sakamoto, Naoki * 10 41.66%
222 Takayanagi, Tooru * 10 41.66%
340 Yagi, Naoki * 6 41.66%
383 Shibata, Keigo * 3 41.66%
384 Suginaka, Takaaki * 3 41.66%
274 Kamei, Tooru * 9 42.18%
206 Inanaga, Nobuyuki * 12 42.65%
382 Okamura, Hayato * 3 42.66%
156 Noyama, Kouji * 13 42.70%
292 Shiba, Norihito * 7 43.02%
273 Moriya, Jun * 9 43.12%
381 Shiraga, Motoaki * 3 43.33%
138 Oota, Hideaki * 15 43.39%
380 Miura, Tadayuki * 3 43.51%
205 Konishi, Hideaki * 12 43.54%
291 Miyake, Takaaki * 7 43.70%
137 Kato, Masanari * 15 43.75%
348 Sato, Yuuki * 4 43.75%
339 Sato, Hideyuki * 6 44.00%
337 Itadani, Akira * 6 44.44%
338 Ogata, Atushi * 6 44.44%
397 Suginaka, Toshio * 0 44.44%
398 Inoue, Masashi * 0 44.44%
204 Kobayasi, Yosihisa * 12 44.58%
220 Yamada, Uchu * 10 44.58%
272 Akita, Naoto * 9 44.79%
379 Shimizu, Yasuyuki * 3 44.81%
271 Yoshinobu, Takashi * 9 44.82%
336 Sasaki, Takeshi * 6 45.00%
203 Tani, Tokuo * 12 45.10%
202 Okada, Takashi * 12 45.31%
284 Tochika, Takayuki * 8 45.31%
335 Murasige, Hiroki * 6 45.37%
347 Okamoto, Kouki * 4 45.40%
219 Kanaike, Hiroyuki * 10 45.44%
270 Takahashi, Katsuhiko * 9 45.45%
333 Sibata, Masaki * 6 45.55%
334 Uematsu, Kei * 6 45.55%
332 Ichikawa, Youhei * 6 45.57%
136 Wakuda, Hiroyasu * 15 45.59%
269 Aoki, Yasunori * 9 45.68%
290 Nobushita, Jun 7 45.72%
201 Oomori, Kenichiro * 12 45.83%
376 Aki, Yasutosi 3 45.83%
377 Watanabe, Hiroyuki * 3 45.83%
378 Katayama, Koujun * 3 45.83%
218 Hara, Yasuharu * 10 46.11%
268 Toriumi, Takashi * 9 46.11%
135 Okabe, Tomoaki * 15 46.14%
155 Imamura, Taichiro * 13 46.20%
267 Okada, Masami 9 46.52%
217 Fujii, Shuuhei * 10 46.66%
331 Takemoto, Hiroshi * 6 46.66%
200 Nakamura, Kunihiro * 12 46.88%
154 Nobuyoshi, Yoshida * 13 46.97%
75 Izumi, Kimiaki * 18 47.09%
266 Hanaoka, Toshifumi * 9 47.22%
330 Takagaki, Naomasa * 6 47.22%
329 Okabe, Kazuyuki * 6 47.38%
134 Syouyama, Youhei * 15 47.70%
199 Satou, Kiminori * 12 47.76%
197 Isomoto, Hirofumi * 12 47.89%
198 Miyake, Tsubasa * 12 47.89%
373 Kobayashi, Akihito * 3 47.91%
374 Wu, Kashin * 3 47.91%
375 Ichimaru, Satoshi * 3 47.91%
153 Tawa, Atusi * 13 47.98%
265 Kaji, Tetsuya * 9 48.00%
152 Umemiya, Tatuya * 13 48.09%
264 Itou, Takanori * 9 48.14%
327 Suzuki, Yoshihiro * 6 48.14%
328 Kobayashi, Masanori(Okayama) 6 48.14%
326 Takahara, Hitoki * 6 48.29%
325 Sai, Chee-kin 6 48.33%
151 Yamaguchi, Tetsuya(TS) * 13 48.41%
196 Kawai, Katsuya * 12 48.54%
263 Jumonji, Taro 9 48.57%
262 Nakazawa, Kazuhiro * 9 49.07%
195 Itohara, Kazuaki * 12 49.31%
150 Sada, Akihiro * 13 49.33%
323 Toyota, Hiroki * 6 49.33%
324 Shimomura, Takuya * 6 49.33%
149 Nakaya, Makoto * 13 49.37%
148 Kobashi, Motoki * 13 49.50%
87 Kawasaki, Kousuke * 16 49.58%
74 Satou, Tomonari * 18 49.62%
133 Mitani, Shinya * 15 49.64%
194 Toshimi, Hirokazu * 12 49.85%
73 Harada, Daisaku * 18 49.87%
132 Hosomi, Yuuichi * 15 50.00%
261 Osawa, Takuya 9 50.00%
370 Ogihara, Toshiki * 3 50.00%
371 Ohige, Tatsuya * 3 50.00%
372 Kusaka, Tadateru * 3 50.00%
395 Uchiyama, Masahiro * 0 50.00%
396 Yoshioka, Yasuyuki * 0 50.00%
131 Yorifuji, Hideyuki * 15 50.17%
260 Mihara, Takumi * 9 50.52%
283 Kuriyama, Masaaki * 8 50.55%
72 Fukuda, Takashi * 18 50.61%
322 Harada, Tosiyuki * 6 50.66%
346 Omasa, Yoshitaka * 4 50.66%
147 Hirai, Kenta * 13 50.83%
143 Sumitomo, Hiroyuki * 14 50.84%
321 Kawabata, Masanori * 6 50.89%
259 Nagayasu, Yosinori * 9 50.92%
130 Ayama, Takashi 15 50.96%
129 Nakayama, Ayato * 15 50.97%
216 Shimamura, Masatoshi * 10 51.01%
258 Nakamura, Kiyonari * 9 51.04%
320 Kitamura, Kennsuke * 6 51.21%
86 Tanaka, Yoshinori * 16 51.31%
71 Saito, Kazuya * 18 51.69%
128 Teramoto, Shoji * 15 51.71%
77 Okuda, Masateru * 17 51.78%
70 Aoki, Yuichiro * 18 51.83%
386 Hitomi, Masaaki * 1 51.85%
193 Yamaguchi, Shin'ya * 12 52.00%
319 Anabuki, Kazuhisa * 6 52.00%
345 Matsubara, Yoshiro * 4 52.00%
257 Konishi, Masahiro * 9 52.03%
366 Nanamori, Yuki * 3 52.08%
367 Taniguchi, Yusuke * 3 52.08%
368 Kuraoka, Sinntaro * 3 52.08%
369 Ouchi, Akimasa * 3 52.08%
394 Sakaguchi, Takashi * 0 52.08%
69 Okada, Takuya * 18 52.18%
256 Yanagihara, Hiroki * 9 52.22%
192 Katsu, Masahiro * 12 52.23%
127 Nohira, Takanori * 15 52.36%
191 Okada, Hiroaki 12 52.38%
190 Chogyoji, Tetsuya * 12 52.63%
189 Sawada, Youhei * 12 52.65%
255 Muramatu, Daisuke * 9 52.66%
188 Fujii, Toshikazu * 12 52.76%
254 Omori, Tomoaki * 9 52.77%
253 Takasaki, Masahumi * 9 52.82%
126 Okutomi, Hiromitsu * 15 52.90%
252 Kobashi, Hideto * 9 52.97%
187 Kikuchi, Yuuji 12 52.99%
186 Nakauchi, Mayumi * 12 53.07%
85 Watanabe, Shinji 16 53.17%
68 Kishishita, Kunihiko 18 53.27%
318 Akamine, Toshihiro * 6 53.27%
185 Sakakibara, Satosi 12 53.30%
314 Imagawa, Hiromasa * 6 53.33%
315 Doi, Fumiaki * 6 53.33%
316 Kaji, Tomohiro 6 53.33%
317 Goto, Kiyoaki * 6 53.33%
184 Yamada, Yasuo * 12 53.43%
125 Okamoto, Kazuma * 15 53.49%
215 Miyauchi, Toshiaki * 10 53.55%
251 Tomioka, Keita * 9 53.70%
124 Komaki, Naoki * 15 53.79%
123 Ouchi, Ryousuke * 15 53.80%
122 Fukushima, Hirotomo * 15 53.85%
121 Ikezaki, Yutaro * 15 53.95%
67 Nakashiro, Mizuki * 18 54.21%
183 Komura, Nobuhiro * 12 54.42%
182 Tokieda, Hiroyuki * 12 54.47%
181 Morishita, Taiki 12 54.54%
120 Matsui, Hisataka 15 54.59%
282 Yamanaka, Toshihisa * 8 54.66%
313 Tanii, Yuusuke * 6 54.66%
214 Sumino, Hironori * 10 54.72%
84 Hasegawa, Suguru * 16 54.86%
180 Aoki, Masanori * 12 54.96%
312 Shibata, Toshiya * 6 55.00%
250 Sibata, Naoki * 9 55.03%
119 Katayama, Hidenori * 15 55.11%
289 Hanae, Yutaka * 7 55.55%
311 Obayashi, Naoki * 6 55.55%
363 Tsuzaki, Tatsuya * 3 55.55%
364 Miyahara, Toshinari * 3 55.55%
365 Tsuchiya, Shigetaka * 3 55.55%
392 Ishikawa, Masayo * 0 55.55%
393 Sugita, Toshihiko * 0 55.55%
118 Mukuno, Yuuji * 15 55.78%
66 Ishihara, Jun 18 56.05%
117 Arime, Masaaki * 15 56.05%
179 Nakaoka, Sinya * 12 56.10%
116 Hatano, Tomoki * 15 56.39%
142 Yoshida, Taiki * 14 56.39%
288 Shimada, Takashi * 7 56.48%
115 Kojima, Yosimasa * 15 56.52%
249 Yamane, Masahiro * 9 56.66%
287 Hasegawa, Hironobu * 7 56.66%
83 Kawahara, Takayuki * 16 57.04%
178 Koyama, Kenta * 12 57.06%
286 Kobayashi, Masanori(Aichi) * 7 57.33%
309 Hiraoka, Toshiaki * 6 57.33%
310 Sumii, Hiroyuki * 6 57.33%
248 Okaguchi, Takeshi * 9 57.40%
114 Kise, Masato * 15 57.46%
146 Maruyama, Hiromi * 13 57.73%
246 Sugiura, Kiyohiro * 9 57.77%
247 Oomura, Yasuhira * 9 57.77%
177 Kawabata, Norihiro * 12 57.90%
113 Kozakai, Yukio * 15 58.00%
245 Komiyama, Hideki 9 58.00%
141 Himura, Makoto * 14 58.03%
176 Tajiri, Satoshi * 12 58.16%
57 Kataoka, Asami * 21 58.23%
213 Kurisu, Takashi 10 58.33%
244 Maruyama, Tomohiro 9 58.33%
308 Simizu, Akihiro 6 58.33%
358 Akahori, Hiroaki * 3 58.33%
359 Sasagawa, Tomohide 3 58.33%
360 Kobayashi, Hiromasa * 3 58.33%
361 Ogura, Takamasa * 3 58.33%
362 Hashimoto, Yu * 3 58.33%
112 Shirakura, Tsuyoshi * 15 58.37%
145 Hirata, Shinya 13 58.39%
111 Sugama, Hideichi * 15 58.40%
82 Kim, Cynic * 16 58.65%
285 Nonaka, Kentaro * 7 58.66%
307 Ikeda, Yasunori * 6 58.66%
175 Nakagawa, Koichi 12 58.84%
174 Yamakawa, Hiroyuki * 12 59.19%
385 Shiojiri, Kazuhito * 1 59.25%
81 Kakumae, Teruya 16 59.30%
110 Maehata, Yasuhito 15 59.30%
56 Kawasaki, Yasuhiro * 21 59.37%
109 Yasukawa, Kazuhide * 15 59.42%
173 Uemura, Akihito * 12 59.44%
243 Sando, Masao * 9 59.44%
144 Yamanishi, Mamoru 13 59.50%
36 Kurihara, Shingou * 24 59.57%
108 Yamabe, Hiroya * 15 59.62%
65 Kishimoto, Yuichi * 18 59.74%
107 Eura, Hiroki * 15 59.78%
60 Maeba, Hideaki 19 59.90%
106 Higashino, Masayuki 15 59.94%
241 Morisaki, Nobuki * 9 60.00%
242 Tanimoto, Tatsuro * 9 60.00%
281 Miki, Sadayoshi 8 60.00%
304 Ito, Kenshiro 6 60.00%
305 Yokoi, Masaki * 6 60.00%
306 Yamada, Tsutomu 6 60.00%
344 Higashida, Keita * 4 60.00%
105 Fujitsuka, Syogo * 15 60.01%
55 Takagi, Takeshi 21 60.03%
172 Yaoita, Akihiro * 12 60.15%
104 Tsuno, Fuminori * 15 60.30%
357 Mizuno, Akimitsu * 3 60.41%
103 Suita, Kazunari * 15 60.58%
64 Satake, Kousuke * 18 60.59%
102 Akashi, Masato * 15 60.75%
171 Kanno, Atsushi 12 60.85%
170 Matsumura, Takehiko * 12 60.89%
12 Matsumoto, Taiki * 27 61.10%
212 Niwa, Takashi 10 61.11%
302 Yano, Yuuya * 6 61.11%
303 Deyama, Hirofumi * 6 61.11%
63 Ishida, Naoyuki * 18 61.12%
59 Yanagisawa, Tadahiro * 19 61.16%
46 Furukawa, Yuuki * 22 61.30%
240 Masumura, Fumiaki * 9 61.33%
101 Maekawa, Takuya * 15 61.41%
45 Shikata, Nobuaki 22 61.65%
44 Koyama, Masashi * 22 61.78%
100 Nakano, Yoshitaka 15 61.79%
35 Yokoyama, Tadashi 24 61.84%
54 Yokosuka, Tomohiro 21 61.86%
53 Okita, Kenichiro * 21 61.88%
21 Nakamura, Shuhei 25 62.16%
169 Yano, Ryuji * 12 62.24%
168 Azuma, Motokiyo 12 62.28%
20 Shiki, Kazumasa 25 62.36%
211 Tashima, Chihiro * 10 62.37%
99 Anan, Gou 15 62.38%
98 Hojo, Naomasa 15 62.49%
167 Kuroda, Masashiro 12 62.50%
343 Hioki, Keisuke * 4 62.50%
280 Fujiwara, Satoshi * 8 62.66%
301 Satou, Yasuyuki * 6 62.66%
34 Morita, Masahiko 24 62.73%
43 Suzuki, Takaaki 22 62.75%
52 Takeda, Hiroki * 21 62.82%
51 Taniguchi, Tomoya * 21 62.91%
239 Niwa, Takeshi * 9 63.14%
97 Maki, Koichiro 15 63.26%
33 Koura, Masahiro 24 63.29%
96 Miyamoto, Satoshi * 15 63.30%
166 Mitsuhashi, Takashi 12 63.33%
237 Takahashi, Kenji 9 63.33%
238 Tanaka, Kazuyuki 9 63.33%
32 Nose, Koji 24 63.36%
11 Ikeda, Tsuyoshi 27 63.51%
19 Sugiyama, Yuya * 25 63.69%
165 Nomura, Eiji 12 63.80%
42 Kai, Tsubasa * 22 63.86%
210 Fujioka, Kazuki * 10 63.88%
236 Tamano, Eiji * 9 63.88%
50 Terasawa, Kazuya 21 63.97%
298 Shibuya, Kouichi * 6 64.00%
299 Kato, Takahiko * 6 64.00%
300 Yamasaki, Toshihiro * 6 64.00%
163 Kuroda, Toshiyuki 12 64.28%
164 Itano, Masao * 12 64.28%
41 Nakazuka, Yuuki * 22 64.29%
95 Ikeda, Yasuhiro * 15 64.56%
162 Tashiro, Yoshiaki 12 64.60%
62 Motoyama, Kazuhiko * 18 64.69%
31 Nishiwaki, Masahiro 24 64.76%
94 Asai, Ryusuke * 15 64.86%
61 Tsujimoto, Hideki 18 65.00%
93 Nagase, Syougo * 15 65.25%
76 Shimada, Masatake 17 65.57%
49 Nakamura, Satoshi 21 65.59%
48 Ogura, Ryo 21 65.76%
235 Toyama, Junichiro * 9 65.77%
40 Ibamoto, Masami 22 65.79%
80 Suzuki, Kenta 16 65.85%
30 Tanaka, Hisaya 24 66.31%
18 Mori, Katsuhiro 25 66.51%
29 Arita, Ryuichi 24 66.65%
232 Nishimori, Takashi * 9 66.66%
233 Miura, Hiroyuki * 9 66.66%
234 Tanaka, Fuminori * 9 66.66%
297 Nitta, Tomoaki * 6 66.66%
351 Onoda, Takashi * 3 66.66%
352 Watanabe, Taketoshi * 3 66.66%
353 Sonoda, Takayuki * 3 66.66%
354 Kounoike, Masaki * 3 66.66%
355 Tamaki, Satoshi * 3 66.66%
356 Niiyama, Masahro * 3 66.66%
391 Takei, Taiki * 0 66.66%
28 Katayama, Takahiro * 24 66.76%
17 Mihara, Makihito 25 66.93%
39 Matsuoka, Tomohide * 22 67.01%
27 Tanaka, Hiroki * 24 67.13%
161 Sugimoto, Takashi * 12 67.14%
13 Oiso, Masashi 26 67.24%
16 Ueta, Hiroki 25 67.62%
92 Taru, Genki 15 67.95%
231 Kagawa, Hiroyuki * 9 68.00%
26 Fujita, Tsuyoshi 24 68.03%
25 Mitsuya, Kazuhiko 24 68.13%
279 Okada, Ko 8 68.33%
296 Adachi, Shingo * 6 68.33%
10 Nakatani, Haruki 27 68.56%
4 Hayashi, Shinsuke 28 68.68%
91 Iwai, Tsuyoshi * 15 68.93%
160 Ito, Yuichi 12 69.04%
9 Asahara, Akira 27 69.36%
15 Lee, SangRyeol 25 69.36%
47 Hirosawa, Yuuta 21 69.48%
38 Nagaoka, Takayuki 22 69.61%
230 Takayama, Kenta * 9 70.00%
159 Yokoi, Shinpei * 12 70.23%
3 Kawamura, Kazushi 29 70.41%
37 Okamoto, Jin 23 70.78%
58 Douyama, Tsuyoshi 19 70.90%
90 Imai, Kimio 15 71.42%
158 Kato, Kazuki 12 71.42%
14 Yaguchi, Hiroaki * 25 71.55%
89 Yamamoto, Shohei * 15 71.74%
88 Bando, Junichiro 15 72.12%
24 Hassaku, Jinpei 24 72.20%
227 Kito, Takeshi 9 72.22%
228 Nakamura, So * 9 72.22%
229 Okada, Wataru 9 72.22%
8 Doi, Asuka 27 72.26%
7 Sasanuma, Kiyoshi 27 72.46%
79 Atsuta, Nao 16 72.79%
2 Hirabayashi, Kazuya 30 72.86%
6 Nakajima, Chikara 27 72.89%
23 Nisimura, Norihito 24 73.05%
78 Kinoshita, Junichi 16 74.39%
226 Sogabe, Ippei * 9 75.00%
295 Tsumura, Kenji 6 75.00%
388 Tanikawa, Itaru * 0 75.00%
389 Nisihara, Naoki * 0 75.00%
390 Saito, Kotatsu * 0 75.00%
5 Ueno, Kazuki 27 75.09%
157 Nakagawa, Yukihiro * 12 75.71%
22 Fujita, Osamu 24 76.37%
1 Ishida, Itaru 33 76.98%
225 Ueno, Shinichi * 9 80.55%
294 Murata, Shouhei * 6 87.50%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator