column

Round 3 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
467 Anraku, Tatsuro * 0 33.33%
466 Furuhata, Hideto * 0 33.33%
465 Nishimoto, Nobuhide * 0 33.33%
464 Manda, Takashi * 0 33.33%
463 Fujisawa, Hideya * 0 33.33%
462 Yamamoto, Takao * 0 33.33%
461 Kawabe, Shohei * 0 37.03%
460 Shiino, Yoichi * 0 40.74%
459 Tsuchida, Makoto * 0 44.44%
458 Nakao, Munenari * 0 44.44%
457 Watanabe, Junichi * 0 44.44%
456 Kobayashi, Takumi * 0 44.44%
455 Kawada, Nobuyoshi * 0 44.44%
454 Fujisawa, Hiroki * 0 44.44%
453 Koiwai, Takashi * 0 44.44%
452 Suzuki, Fumio * 0 44.44%
451 Nishimura, Tomokazu * 0 44.44%
450 Takiue, Satoshi * 0 48.14%
449 Ishikawa, Kazuya * 0 50.00%
448 Kuroda, Tomoaki * 0 50.00%
447 Hatakeyama, Shota * 0 50.00%
446 Nishimura, Sho * 0 55.55%
445 Ogawa, Masayuki * 0 55.55%
444 Ito, Daisuke * 0 55.55%
443 Mihara, Takumi * 0 55.55%
442 Hamaya, Takashi * 0 55.55%
441 Shimoya, Hiroyuki * 0 55.55%
440 Suzuki, Kenichi * 0 55.55%
439 Yasugahira, Motoki * 0 55.55%
438 Kawamura, Takaki * 0 66.66%
437 Ishimaru, Takashi * 0 66.66%
436 Nishiwaki, Masato * 0 66.66%
435 Sasaki, Takahito * 0 75.00%
434 Yamamoto, Arihiro * 0 75.00%
433 Hatanaka, Genta * 0 75.00%
432 Takahashi, Noboru * 0 75.00%
431 Mori, Shunichi * 0 100.00%
430 Kojika, Hiroyuki * 0 100.00%
429 Saito, Takahiro * 0 100.00%
428 Tanaka, Shigeo * 0 100.00%
427 Maeda, Hisanori * 0 100.00%
426 Hosaka, Wataru * 0 100.00%
425 Hirasawa, Daisuke * 0 100.00%
424 Baba, Yasuo * 1 37.03%
423 Shibata, Noboru * 1 40.74%
422 Kudo, Koichi * 1 44.44%
421 Egawa, Ryosuke * 1 44.44%
420 Tsujiguchi, Yohei * 1 48.14%
419 Kaneko, Koji * 1 48.14%
418 Ishii, Tetsuya * 1 55.55%
417 Neriugawa, Junichi * 1 59.25%
416 Fukuda, Takehiko * 1 59.25%
415 Watanabe, Taketoshi * 1 66.66%
414 Kamide, Tomonori * 3 33.33%
413 Sakamoto, Makoto * 3 33.33%
412 Asano, Yoshi * 3 33.33%
411 Lee, Sung-Bum 3 33.33%
410 Anzai, Yoshio * 3 33.33%
409 Nakagawa, Hidetoshi * 3 37.03%
408 Kubota, Tasuku * 3 37.03%
407 Kidachi, Ryo * 3 37.03%
406 Uonami, Takahiro * 3 44.44%
405 Iwabuchi, Kazuho * 3 44.44%
404 Tani, Keisuke * 3 44.44%
403 Takahashi, Manabu * 3 44.44%
402 Ichinose, Yuki * 3 44.44%
401 Tanaka, Atsushi * 3 44.44%
400 Oikawa, Tetsuro * 3 44.44%
399 Miura, Seitaro * 3 44.44%
398 Sumi, Masahito * 3 44.44%
397 Ishigami, Kei * 3 44.44%
396 Kuromitsu, Soshi * 3 44.44%
395 Kawaguchi, Shintaro * 3 44.44%
394 Kondo, Yosuke * 3 44.44%
393 Washio, Kazuhiro * 3 44.44%
392 Imaizumi, Hirofumi * 3 44.44%
391 Sumii, Hiroyuki * 3 44.44%
390 Niiyama, Masahiro * 3 44.44%
389 Yamaguchi, Takayuki * 3 44.44%
388 Kamiyama, Kentaro * 3 48.14%
387 Takao, Tsubasa * 3 55.55%
386 Saito, Atsushi * 3 55.55%
385 Nishimura, Masaaki * 3 55.55%
384 Nara, Nobuaki * 3 55.55%
383 Iioka, Kenta * 3 55.55%
382 Osaki, Masakazu * 3 55.55%
381 Shoji, Shuhei * 3 55.55%
380 Koeda, Satoru * 3 55.55%
379 Yoshino, Fumihito * 3 55.55%
378 Narita, Ryuichi * 3 55.55%
377 Tano, Fumiaki * 3 55.55%
376 Anzai, Kosuke * 3 55.55%
375 Nagata, Masafumi * 3 55.55%
374 Onta, Hirofumi * 3 55.55%
373 Sasaki, Satoshi * 3 55.55%
372 Fujimoto, Takehiro * 3 55.55%
371 Yamazaki, Hiroyuki * 3 55.55%
370 Kodate, Kazuhisa * 3 55.55%
369 Asada, Tomohiro * 3 55.55%
368 Yasukawa, Kazuhide * 3 55.55%
367 Baba, Takaaki * 3 55.55%
366 Saito, Hirotaka * 3 55.55%
365 Goto, Yoshiharu * 3 55.55%
364 Ogasawara, Sho * 3 55.55%
363 Ozawa, Takeshi * 3 55.55%
362 Furuyabu, Hiroaki * 3 55.55%
361 Ota, Hirotaka * 3 55.55%
360 Kano, Komei * 3 55.55%
359 Tani, Tokuo * 3 55.55%
358 Kamiya, Kazuhiro 3 55.55%
357 Ono, Toru * 3 55.55%
356 Tomizawa, Masanori * 3 55.55%
355 Katano, Satoshi * 3 55.55%
354 Kawamura, Yusuke * 3 55.55%
353 Furuichi, Takenori * 3 55.55%
352 Yorifuji, Hideyuki * 3 55.55%
351 Wada, Kenichi * 3 55.55%
350 Ono, Makoto * 3 55.55%
349 Yamaguchi, Masashi * 3 55.55%
348 Itai, Toshiaki * 3 55.55%
347 Inaba, Keita * 3 55.55%
346 Eura, Hiroki * 3 55.55%
345 Yagi, Wataru * 3 59.25%
344 Muramatsu, Daisuke * 3 59.25%
343 Sasayama, Naomitsu * 3 59.25%
342 Ohyama, Satoshi * 3 59.25%
341 Ohya, Takumi * 3 66.66%
340 Maruyama, Takayuki * 3 66.66%
339 Yoshida, Masumi * 3 66.66%
338 Ri, Tejin * 3 66.66%
337 Tsuji, Hiroyuki * 3 66.66%
336 Arai, Jin * 3 66.66%
335 Inui, Yuta * 3 66.66%
334 Ozawa, Yasunobu * 3 66.66%
333 Kubode, Satoshi * 3 66.66%
332 Kimura, Kazutaka * 3 66.66%
331 Ishikawa, Koji * 3 66.66%
330 Yanagi, Yasuhiko * 3 66.66%
329 Saito, Yu (Hokkaido) * 3 66.66%
328 Takahashi, Koji * 3 66.66%
327 Saito, Yoshihide * 3 66.66%
326 Sato, Hisaumi * 3 66.66%
325 Sawade, Makoto * 3 66.66%
324 Suzuki, Ryuichi * 3 66.66%
323 Noguchi, Tomokazu * 3 66.66%
322 Abe, Masahide * 3 66.66%
321 Adachi, Kiichi * 3 66.66%
320 Tsushima, Yusuke 3 66.66%
319 Fuchise, Yuta * 3 66.66%
318 Kawaguchi, Masashi * 3 66.66%
317 Kunishima, Mitsuhiro * 3 66.66%
316 Ando, Makoto * 3 66.66%
315 Koyama, Shohei * 3 66.66%
314 Nishimoto, Shingo * 3 66.66%
313 Ogura, Takashi * 3 66.66%
312 Nakazawa, Kazuhiro * 3 66.66%
311 Atsumi, Yoshihiro * 3 66.66%
310 Ito, Kohei * 3 66.66%
309 Nakagawa, Takahiro * 3 70.37%
308 Iwata, Masanori * 3 77.77%
307 Koen, Yusuke * 3 77.77%
306 Saito, Yu (Miyagi) * 3 83.33%
305 Nakamura, Yusuke * 3 83.33%
304 Kita, Makoto 3 83.33%
303 Hamabe, Kazuhiko * 3 83.33%
302 Mita, Kohei * 3 83.33%
301 Hirata, Jun * 3 83.33%
300 Tazaki, Shinya * 4 33.33%
299 Nakano, Shin * 4 40.74%
298 Yamada, Yuki * 4 40.74%
297 Miyazaki, Junpei * 4 44.44%
296 Hatsuyama, Kenji * 4 48.14%
295 Watanabe, Hiroki * 4 48.14%
294 Horiuchi, Yosuke * 4 48.14%
293 Yamada, Tsutomu 4 48.14%
292 Morishita, Mizuki * 4 48.14%
291 Ishibashi, Kazuya * 4 51.85%
290 Fujishima, Kota * 4 51.85%
289 Narishima, Takashi * 4 51.85%
288 Takagi, Riichiro * 4 51.85%
287 Yamada, Kenji * 4 51.85%
286 Tochika, Takayuki * 4 55.55%
285 Jinba, Nobuaki * 4 55.55%
284 Sato, Tsubasa * 4 55.55%
283 Fukuya, Kenji 4 55.55%
282 Tsuchida, Shinnosuke * 4 55.55%
281 Furuya, Shinichi * 4 59.25%
280 Yoshida, Mitsutaka * 4 62.96%
279 Miyata, Satoshi * 4 62.96%
278 Itani, Hiroshi 4 62.96%
277 Jinbo, Kazuto * 4 66.66%
276 Sasanuma, Kiyoshi 4 72.22%
275 Saito, Takanobu * 4 74.07%
274 Eum, Sung-Dae * 5 40.74%
273 Hasegawa, Nagaharu * 5 44.44%
272 Igarashi, Tomokazu * 6 33.33%
271 Date, Tsutomu * 6 33.33%
270 Suzuki, Yuta * 6 33.33%
269 Ogami, Kenji 6 33.33%
268 Komatsu, Yasufumi * 6 33.33%
267 Ito, Ryota * 6 33.33%
266 Kaneko, Satoshi * 6 33.33%
265 Sato, Takatoshi * 6 33.33%
264 Osanai, Yuki * 6 33.33%
263 Sato, Kei * 6 37.03%
262 Kunugi, Ryo * 6 44.44%
261 Kokabu, Seiichi * 6 44.44%
260 Asabayashi, Teppei * 6 44.44%
259 Asaoka, Daizo * 6 44.44%
258 Nadachi, Shinji * 6 44.44%
257 Kato, Koichiro * 6 44.44%
256 Kudo, Daisuke * 6 44.44%
255 Saito, Naoya * 6 44.44%
254 Ono, Ippei * 6 44.44%
253 Saito, Ryo * 6 44.44%
252 Miyazaki, Rintaro * 6 44.44%
251 Tanaka, Kenji * 6 44.44%
250 Nishizawa, Yu * 6 44.44%
249 Sakuma, Toshimitsu * 6 44.44%
248 Narita, Wataru * 6 44.44%
247 Matsumura, Takehiko * 6 44.44%
246 Katayama, Hidenori * 6 44.44%
245 Kobayashi, Masaya * 6 44.44%
244 Oishi, Shinji * 6 44.44%
243 Era, Hirofumi * 6 44.44%
242 Oikawa, Hakudo * 6 44.44%
241 Goto, Takashi * 6 44.44%
240 Fukuzawa, Shun * 6 44.44%
239 Tani, Hiroaki * 6 44.44%
238 Ito, Nobuhiro * 6 48.14%
237 Kijima, Takahiro * 6 48.14%
236 Ueno, Mitsuru * 6 48.14%
235 Uehara, Naoki * 6 50.00%
234 Sato, Kimihiko 6 50.00%
233 Furukawa, Yuki * 6 50.00%
232 Mayuzumi, Shinichi 6 50.00%
231 Kimura, Kosuke * 6 50.00%
230 Naito, Kazuma * 6 50.00%
229 Sato, Takeshi * 6 55.55%
228 Kanetaka, Yujiro * 6 55.55%
227 Fukuda, Wataru * 6 55.55%
226 Nishiwaki, Akito * 6 55.55%
225 Sato, Naoshi * 6 55.55%
224 Ruike, Hiroyuki * 6 55.55%
223 Akahira, Shingo * 6 55.55%
222 Sekiguchi, Minoru * 6 55.55%
221 Sato, Hidetaka * 6 55.55%
220 Wakuri, Akira 6 55.55%
219 Nagano, Takayuki * 6 55.55%
218 Takamori, Atsushi * 6 55.55%
217 Shibuya, Koichi * 6 55.55%
216 Harada, Masahiro * 6 55.55%
215 Hisaki, Yu * 6 55.55%
214 Mikami, Iesato * 6 55.55%
213 Yasufuku, Akihiro * 6 55.55%
212 Tanaka, Ryota * 6 55.55%
211 Ota, Yusuke * 6 55.55%
210 Mori, Takashi * 6 55.55%
209 Yamada, Yoshito * 6 55.55%
208 Kumagai, Shinichi * 6 55.55%
207 Onodera, Tatsuya * 6 55.55%
206 Wada, Koichi * 6 55.55%
205 Sumino, Hironori * 6 55.55%
204 Sakai, Naoko * 6 55.55%
203 Koguchi, Yasuaki * 6 55.55%
202 Kato, Atsushi * 6 55.55%
201 Fujikuma, Satoshi * 6 55.55%
200 Kuroda, Ryuichi * 6 55.55%
199 Maeda, Yasuyuki 6 55.55%
198 Oshima, Meguru * 6 55.55%
197 Kubota, Junji * 6 55.55%
196 Aita, Hiroki * 6 55.55%
195 Kawaguchi, Hirofumi * 6 55.55%
194 Ito, Yusuke * 6 55.55%
193 Sakai, Takanori * 6 59.25%
192 Ichikawa, Yohei * 6 59.25%
191 Waga, Tadashi * 6 59.25%
190 Yanagihara, Hiroki * 6 66.66%
189 Yanagi, Hiroki * 6 66.66%
188 Kawai, Hidenori * 6 66.66%
187 Saito, Hidetaka * 6 66.66%
186 Aki, Yasutoshi * 6 66.66%
185 Maeda, Tsuyoshi * 6 66.66%
184 Nagamori, Yukio * 6 66.66%
183 Kato, Makoto * 6 66.66%
182 Funatou, Tsukasa * 6 66.66%
181 Yamabe, Hiroya * 6 66.66%
180 Soma, Tetsuya * 6 66.66%
179 Ito, Jun * 6 66.66%
178 Imagawa, Hiromasa * 6 66.66%
177 Hiraoka, Toshiaki * 6 66.66%
176 Yoshikawa, Yusuke 6 66.66%
175 Niwa, Takashi 6 66.66%
174 Harita, Masaru * 6 66.66%
173 Kudo, Toshio * 6 66.66%
172 Hirosawa, Yuta * 6 66.66%
171 Tamura, Katsuhiko * 6 66.66%
170 Ito, Yoshimasa * 6 66.66%
169 Yaoita, Akihiro * 6 66.66%
168 Takahashi, Hiroyoshi * 6 66.66%
167 Shibata, Yuuki * 6 66.66%
166 Nomura, Eiji 6 66.66%
165 Mitsuhashi, Takashi 6 66.66%
164 Nogi, Takuma * 6 66.66%
163 Nakajima, Chikara 6 66.66%
162 Tabata, Fumiatsu * 6 66.66%
161 Nagura, Hiroto * 6 66.66%
160 Osawa, Takuya * 6 66.66%
159 Igarashi, Takayuki * 6 66.66%
158 Takasaki, Yuichi * 6 66.66%
157 Ishimaru, Ken 6 66.66%
156 Shimizu, Junji * 6 72.22%
155 Takakuwa, Akihiro 6 72.22%
154 Okada, Wataru 6 72.22%
153 Koyama, Kenta * 6 72.22%
152 Tokumoto, Yuta * 6 77.77%
151 Kobashi, Motoki * 6 77.77%
150 Kim, Yon-Oku * 6 83.33%
149 Suzuki, Masatsuna * 6 83.33%
148 Sugiki, Takafumi 6 83.33%
147 Yasutomi, Hiroto * 6 83.33%
146 Kezuka, Tomohiko * 6 83.33%
145 Yamashita, Daisuke * 6 83.33%
144 Nakamura, Tomoya * 6 83.33%
143 Neki, Haruyuki * 6 83.33%
142 Harada, Hiroshi 6 83.33%
141 Kawasaki, Daisuke * 6 83.33%
140 Osaka, Yusuke 6 100.00%
139 Suzuki, Kei 6 100.00%
138 Komiyama, Hideki * 6 100.00%
137 Kobayashi, Hideki 6 100.00%
136 Higashino, Masayuki 6 100.00%
135 Maeba, Hideaki * 6 100.00%
134 Yasuda, Masaaki (Fukushima) 6 100.00%
133 Nakamura, Shuhei 6 100.00%
132 Sato, Daisuke * 6 100.00%
131 Okamoto, Hiroki 6 100.00%
130 Tadehara, Takatomo * 6 100.00%
129 Terada, Atsushi * 6 100.00%
128 Hassaku, Jinpei 6 100.00%
127 Yokosuka, Tomohiro * 6 100.00%
126 Kageyama, Taro 6 100.00%
125 Hirabayashi, Kazuya 6 100.00%
124 Fujishiro, Takashi * 6 100.00%
123 Kubouchi, Naoki 6 100.00%
122 Kageyama, Kiyotomo * 6 100.00%
121 Oomiya, Akira * 6 100.00%
120 Yokoi, Shinpei * 6 100.00%
119 Yokoyama, Tadashi 6 100.00%
118 Ooura, Shotaro * 6 100.00%
117 Nakatani, Haruki 6 100.00%
116 Tsushima, Tomoya 6 100.00%
115 Baba, Yasunori * 6 100.00%
114 Ando, Reiji 6 100.00%
113 Sakai, Masaki * 7 40.74%
112 Ueno, Takamasa * 7 40.74%
111 Takahashi, Masaki * 7 40.74%
110 Ono, Keisuke * 7 40.74%
109 Tanaka, Ittoku 7 44.44%
108 Harada, Masaaki * 7 44.44%
107 Takagi, Yui * 7 48.14%
106 Kamei, Shunsuke * 7 51.85%
105 Tanaka, Hidenori * 7 55.55%
104 Fujita, Kenichi 7 61.11%
103 Suezawa, Ryo * 7 62.96%
102 Yamazaki, Hiroki * 7 62.96%
101 Kimura, Toru 7 72.22%
100 Maki, Koichiro 7 77.77%
99 Fujita, Tsuyoshi 9 0.00%
98 Hayashi, Hiroki * 9 0.00%
97 Kimoto, Kenji * 9 0.00%
96 Maeno, Ryuju * 9 0.00%
95 Ikeda, Kei 9 0.00%
94 Komuro, Shu 9 0.00%
93 Sakurada, Koichi * 9 0.00%
92 Momose, Kazuyuki 9 0.00%
91 Tsuchiya, Heinrich * 9 0.00%
90 Yasooka, Shota 9 0.00%
89 Suzuki, Mayumi * 9 0.00%
88 Mori, Katsuhiro 9 0.00%
87 Okamoto, Jin 9 0.00%
86 Morikawa, Fumiyasu * 9 0.00%
85 Morita, Masahiko 9 0.00%
84 Murakami, Yuki (Miyagi) 9 0.00%
83 Nagaoka, Takayuki 9 0.00%
82 Konagai, Ryota * 9 0.00%
81 Endo, Tadashi * 9 0.00%
80 Kobayashi, Masanori 9 0.00%
79 Ishida, Itaru 9 0.00%
78 Asahara, Akira 9 0.00%
77 Fujihira, Takashi * 9 44.44%
76 Chiba, Shun * 9 44.44%
75 Onodera, Kazutaka * 9 44.44%
74 Suzuki, Masayuki * 9 44.44%
73 Kim, Minsu * 9 44.44%
72 Sugiyama, Koichi * 9 44.44%
71 Kitazawa, Toru * 9 44.44%
70 Tsuno, Eisuke * 9 50.00%
69 Yun, Suhan * 9 50.00%
68 Hayashi, Chikara 9 50.00%
67 Mayaguchi, Masaru * 9 50.00%
66 Kaneko, Yuki * 9 50.00%
65 Morita, Yuki * 9 50.00%
64 Tsuji, Hisanao * 9 50.00%
63 Ueno, Shinichi * 9 50.00%
62 Fujiya, Arata * 9 50.00%
61 Hara, Yuya * 9 50.00%
60 Hirakawa, Kenshiro * 9 50.00%
59 Saito, Tomoyuki * 9 50.00%
58 Ebie, Kunisato * 9 50.00%
57 Akimoto, Shinichi * 9 50.00%
56 Matsuhashi, Hideto * 9 55.55%
55 Hama, Keitaro * 9 55.55%
54 Murase, Yukiyoshi * 9 55.55%
53 Kimura, Kazuo * 9 55.55%
52 Tsujimoto, Hideki 9 55.55%
51 Minami, Masashi * 9 55.55%
50 Suzuki, Yuichiro * 9 55.55%
49 Ito, Masayoshi * 9 55.55%
48 Ueno, Kazuki * 9 55.55%
47 Ohta, Tetsuro * 9 55.55%
46 Yamauchi, Takashi * 9 55.55%
45 Mizui, Shota 9 55.55%
44 Matsuoka, Takayuki * 9 55.55%
43 Takahashi, Ikuto * 9 55.55%
42 Kinoshita, Tomoya * 9 55.55%
41 Yamazaki, Shun * 9 55.55%
40 Saito, Hisashi * 9 55.55%
39 Manabe, Takeshi * 9 55.55%
38 Shinozaki, Yuu * 9 66.66%
37 Imai, Kimio 9 66.66%
36 Nakano, Fumiki * 9 66.66%
35 Ishibashi, Katsumi * 9 66.66%
34 Shikamoto, Hideki * 9 66.66%
33 Atsuta, Nao * 9 66.66%
32 Taniguchi, Tomoya * 9 66.66%
31 Fukuchi, Takahiro * 9 66.66%
30 Kawamura, Wataru * 9 66.66%
29 Kamifuji, Kenichi * 9 66.66%
28 Taru, Genki 9 66.66%
27 Terasawa, Kazuya * 9 66.66%
26 Takakuwa, Minoru * 9 66.66%
25 Sato, Yukihiro 9 66.66%
24 Oiso, Masashi * 9 66.66%
23 Kawasaki, Hiroshi 9 66.66%
22 Sasagawa, Tomohide 9 66.66%
21 Yoshii, Tatsuo 9 66.66%
20 Suzuki, Kenta 9 66.66%
19 Kuroda, Masashiro 9 66.66%
18 Ito, Akitsugu 9 66.66%
17 Higaki, Takao 9 66.66%
16 Yamano, Tomoya 9 66.66%
15 Nakamura, Satoshi 9 66.66%
14 Shikata, Nobuaki 9 66.66%
13 Kashima, Akihiro 9 66.66%
12 Fujita, Osamu 9 66.66%
11 Arata, Satoshi * 9 66.66%
10 Nakagawa, Kohei * 9 66.66%
9 Kurihara, Koji * 9 66.66%
8 Sakamoto, Masaaki * 9 66.66%
7 Shimada, Masatake 9 66.66%
6 Urata, Masayasu * 9 66.66%
5 Yuasa, Kentaro 9 66.66%
4 Takagi, Takeshi * 9 66.66%
3 Kinoshita, Junichi 9 66.66%
2 Ebina, Ikumi 9 66.66%
1 Ando, Nobuhiro * 9 66.66%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator