Draft 2 Pods

  • Print
Pod Seat Player Points
1 1 Nomura, Eiji 27
1 2 Kiyota, Ken 30
1 3 Hashimoto, Rei 30
1 4 Nakano, Fumiki 27
1 5 Oiso, Masashi 27
1 6 Nakamura, Shuhei 30
1 7 Takakuwa, Akihiro 28
1 8 Kobayashi, Masanori 30
2 1 Fujita, Tsuyoshi 27
2 2 Kuroda, Toshiyuki 27
2 3 Tsumura, Kenji 27
2 4 Higaki, Takao 27
2 5 Asahara, Akira 27
2 6 Okamoto, Jin 27
2 7 Shimura, Ichiro 27
2 8 Komiya, Tadayoshi 27
3 1 Yamazaki, Yuki 25
3 2 Nakajima, Chikara 25
3 3 Rikuno, Keito 25
3 4 Hirabayashi, Kazuya 25
3 5 Aki, Yasutoshi 25
3 6 Kinoshita, Junichi 27
3 7 Takasaki, Yuichi 25
3 8 Momose, Kazuyuki 25
4 1 Ando, Kotaro 24
4 2 Jumonji, Taro 24
4 3 Fujishiro, Takashi 24
4 4 Higashino, Masayuki 24
4 5 Kubota, Yuhi 24
4 6 Ishikawa, Ren 24
4 7 Tanaka, Hisaya 24
4 8 Ikeda, Tsuyoshi 24
5 1 Suga, Takeichi 24
5 2 Akashi, Toshihiko 23
5 3 Sakurada, Koichi 24
5 4 Maki, Koichiro 24
5 5 Imai, Kimio 24
5 6 Otsubo, Yuji 24
5 7 Sugiki, Takafumi 24
5 8 Uesugi, Masatoshi 24
6 1 Ishida, Itaru 22
6 2 Suzuki, Fumio 22
6 3 Matsuzuki, Kyosuke 22
6 4 Furuya, Masashi 23
6 5 Murakami, Yuki (Miyagi) 22
6 6 Maruyama, Tatsuya 22
6 7 Serata, Kohei 22
6 8 Eum, Sung-Dae 22
7 1 Murata, Koji 21
7 2 Ando, Nobuhiro 21
7 3 Ozawa, Takahiro 21
7 4 Tachibana, Satoshi 21
7 5 Yamadaya, Kohei 21
7 6 Mukuno, Yuji 21
7 7 Ito, Ken 21
7 8 Chijimi, Keiichi 21
8 1 Fukui, Yohei 20
8 2 Bando, Junichiro 18
8 3 Yamamoto, Keitaro 18
8 4 Sato, Hitoshi 19
8 5 Ishihara, Takashi 21
8 6 Tsushima, Yusuke 20
8 7 Lee, Sang-Ryeol 20
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator