Draft 1 Pods

  • Print
Pod Seat Player Points
1 1 Tsumura, Kenji 21
1 2 Higashino, Masayuki 24
1 3 Kiyota, Ken 24
1 4 Oiso, Masashi 24
1 5 Nakamura, Shuhei 21
1 6 Nakano, Fumiki 21
1 7 Tanaka, Hisaya 21
1 8 Nomura, Eiji 24
2 1 Kobayashi, Masanori 21
2 2 Ikeda, Tsuyoshi 21
2 3 Ando, Nobuhiro 21
2 4 Higaki, Takao 21
2 5 Fujishiro, Takashi 21
2 6 Fujita, Tsuyoshi 21
2 7 Okamoto, Jin 21
2 8 Kubota, Yuhi 21
3 1 Tsushima, Yusuke 20
3 2 Hashimoto, Rei 21
3 3 Shimura, Ichiro 21
3 4 Uesugi, Masatoshi 21
3 5 Ishida, Itaru 19
3 6 Nakajima, Chikara 19
3 7 Ishikawa, Ren 21
3 8 Hirabayashi, Kazuya 19
4 1 Fukui, Yohei 19
4 2 Lee, Sang-Ryeol 19
4 3 Momose, Kazuyuki 19
4 4 Akashi, Toshihiko 19
4 5 Suzuki, Fumio 19
4 6 Yamazaki, Yuki 19
4 7 Takakuwa, Akihiro 19
4 8 Furuya, Masashi 19
5 1 Eum, Sung-Dae 19
5 2 Takasaki, Yuichi 19
5 3 Rikuno, Keito 19
5 4 Kuroda, Toshiyuki 18
5 5 Sato, Hitoshi 19
5 6 Aki, Yasutoshi 19
5 7 Serata, Kohei 19
5 8 Matsuzuki, Kyosuke 19
6 1 Jumonji, Taro 18
6 2 Bando, Junichiro 18
6 3 Mukuno, Yuji 18
6 4 Ando, Kotaro 18
6 5 Otsubo, Yuji 18
6 6 Yamadaya, Kohei 18
6 7 Ito, Ken 18
6 8 Komiya, Tadayoshi 18
7 1 Yamamoto, Keitaro 18
7 2 Murakami, Yuki (Miyagi) 18
7 3 Imai, Kimio 18
7 4 Chijimi, Keiichi 18
7 5 Murata, Koji 18
7 6 Kinoshita, Junichi 18
7 7 Maruyama, Tatsuya 18
7 8 Maki, Koichiro 18
8 1 Ozawa, Takahiro 18
8 2 Ishihara, Takashi 18
8 3 Sugiki, Takafumi 18
8 4 Tachibana, Satoshi 18
8 5 Sakurada, Koichi 18
8 6 Asahara, Akira 18
8 7 Suga, Takeichi 18
8 8 Sato, Yuryo 18
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator