Round 9 Results

  • Print
Table Player Result Opponent
5 Nakano, Fumiki Lost 0-2 vs. Nakamura, Shuhei
9 Ando, Nobuhiro Lost 0-2 vs. Fujita, Tsuyoshi
13 Matsuzuki, Kyosuke Lost 0-2 vs. Serata, Kohei
17 Eum, Sung-Dae Lost 0-2 vs. Kuroda, Toshiyuki
18 Fukui, Yohei Lost 0-2 vs. Furuya, Masashi
19 Suzuki, Fumio Lost 0-2 vs. Takakuwa, Akihiro
20 Sato, Hitoshi Lost 0-2 vs. Aki, Yasutoshi
21 Sato, Yuryo Lost 0-2 vs. Tachibana, Satoshi
23 Sugiki, Takafumi Lost 0-2 vs. Sakurada, Koichi
24 Ishihara, Takashi Lost 0-2 vs. Ozawa, Takahiro
27 Ito, Ken Lost 0-2 vs. Komiya, Tadayoshi
28 Mukuno, Yuji Lost 0-2 vs. Jumonji, Taro
29 Yamamoto, Keitaro Lost 0-2 vs. Imai, Kimio
1 Oiso, Masashi Lost 1-2 vs. Nomura, Eiji
6 Higaki, Takao Lost 1-2 vs. Kubota, Yuhi
8 Ishikawa, Ren Lost 1-2 vs. Hashimoto, Rei
10 Okamoto, Jin Lost 1-2 vs. Fujishiro, Takashi
11 Tsushima, Yusuke Lost 1-2 vs. Hirabayashi, Kazuya
14 Takasaki, Yuichi Lost 1-2 vs. Rikuno, Keito
15 Ishida, Itaru Lost 1-2 vs. Nakajima, Chikara
32 Yamadaya, Kohei Lost 1-2 vs. Ando, Kotaro
3 Shimura, Ichiro Won 2-0 vs. Uesugi, Masatoshi
7 Kobayashi, Masanori Won 2-0 vs. Ikeda, Tsuyoshi
25 Murakami, Yuki (Miyagi) Won 2-0 vs. Murata, Koji
31 Otsubo, Yuji Won 2-0 vs. Bando, Junichiro
2 Kiyota, Ken Won 2-1 vs. Higashino, Masayuki
4 Tsumura, Kenji Won 2-1 vs. Tanaka, Hisaya
12 Akashi, Toshihiko Won 2-1 vs. Yamazaki, Yuki
16 Momose, Kazuyuki Won 2-1 vs. Lee, Sang-Ryeol
22 Asahara, Akira Won 2-1 vs. Suga, Takeichi
26 Kinoshita, Junichi Won 2-1 vs. Maruyama, Tatsuya
30 Maki, Koichiro Won 2-1 vs. Chijimi, Keiichi
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator