Round 14 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
633 Makishima, Takaaki 0 100.0000%
634 Ueno, Mitsuru * 0 100.0000%
635 Toriumi, Takashi * 0 75.0000%
636 Yoshida, Kosuke * 0 75.0000%
637 Kawaguchi, Kanako * 0 75.0000%
638 Yamazaki, Takayoshi * 0 75.0000%
639 Futamata, Shunji * 0 75.0000%
640 Taguchi, Kenji * 0 75.0000%
641 Ono, Toshiyuki * 0 75.0000%
642 Yamagishi, Norikazu * 0 75.0000%
643 Akutsu, Takehiko * 0 75.0000%
644 Miyata, Satoshi * 0 75.0000%
645 Ono, Mamkoto * 0 75.0000%
646 Saito, Yu * 0 75.0000%
647 Aono, Masanao * 0 75.0000%
648 Imaizumi, Nobuyuki * 0 75.0000%
649 Nagaoka, Toru * 0 75.0000%
650 Takanashi, Yoshiki * 0 66.6667%
651 Iwashita, Satoshi * 0 55.5556%
652 Saito, Takanori * 0 55.5556%
653 Taketo, Kiyoshi * 0 55.5556%
654 Ogata, Koki * 0 55.5556%
655 Yamano, Tatsuto * 0 55.5556%
656 Takahashi, Masayoshi * 0 55.5556%
657 Ogata, Masakatsu * 0 55.5556%
658 Yanagihara, Takashi * 0 54.1667%
659 Tochika, Takayuki * 0 50.0000%
660 Hattori, Tetsuya * 0 50.0000%
661 Yaoita, Akihiro * 0 50.0000%
662 Motohashi, Hideaki * 0 50.0000%
663 Tsuji, Shinya 0 50.0000%
664 Morikawa, Yoshimi * 0 50.0000%
665 Motoyama, Kazuya * 0 50.0000%
666 Ishida, Takuya * 0 50.0000%
667 Kondo, Yoriyuki * 0 48.1481%
668 Oshima, Hideaki * 0 47.9167%
669 Duffy, Jim * 0 45.3333%
670 Shimano, Yoshiki * 0 44.4444%
671 Ogawa, Hiroyuki * 0 44.4444%
672 Kura, Keita * 0 44.4444%
673 Shimono, Yuji * 0 44.4444%
674 Oh, Chuei * 0 44.4444%
675 Sugiuchi, Jun * 0 43.7500%
676 Kogawa, Osamu * 0 42.6667%
677 Kanno, Fumihiro * 0 41.6667%
678 Ouchi, Satoru * 0 41.6667%
679 Kuramochi, Takashi * 0 41.3333%
680 Saito, Yoshinori * 0 37.0370%
681 Yamazaki, Manabu * 0 33.3333%
682 Kashimura, Kazuomi * 0 33.3333%
624 Yanagi, Hiroshi * 1 66.6667%
625 Ozawa, Takeshi * 1 62.9630%
626 Nogi, Yasuhiro * 1 54.1667%
627 Yagi, Akira * 1 51.8519%
628 Asari, Kozo 1 48.1481%
629 Kato, Dai * 1 48.1481%
630 Murakami, Taku * 1 44.4444%
631 Toida, Kiyoshi * 1 44.4444%
632 Kanazawa, Katsuhisa * 1 41.3333%
620 Muroi, Kazuaki * 2 54.1667%
621 Watanabe, Masami * 2 51.8519%
622 Shimada, Fujio * 2 44.4444%
623 Matsunaga, Toshiro * 2 40.7407%
529 Matsushita, Takashi * 3 100.0000%
530 Aikawa, Takeshi * 3 100.0000%
531 Nakamura, Yoichi 3 100.0000%
532 Yamamoto, Yasuhide * 3 100.0000%
533 Kudo, Koichi * 3 77.7778%
534 Wakuri, Akira 3 77.7778%
535 Nakayama, Masahiko * 3 75.0000%
536 Nakajima, Hiroki * 3 68.7500%
537 Tawara, Takashi * 3 68.7500%
538 Hiraga, Mikio * 3 66.6667%
539 Suzuki, Shin * 3 66.6667%
540 Watai, Yoichiro * 3 66.6667%
541 Iino, Ryuji 3 66.6667%
542 Oikawa, Hideyuki * 3 66.6667%
543 Shiino, Yoichi * 3 66.6667%
544 Ota, Tetsuro * 3 66.6667%
545 Morishige, Koji * 3 66.6667%
546 Hirota, Noriyuki * 3 66.6667%
547 Tanaka, Junichi * 3 66.6667%
548 Sato, Masatoshi * 3 66.6667%
549 Hayashi, Yuki * 3 64.5833%
550 Ueda, Takaya * 3 62.5000%
551 Yoshizawa, Hiromi * 3 62.5000%
552 Furujo, Takashi * 3 62.5000%
553 Seki, Yoshio 3 62.5000%
554 Yamada, Yuki * 3 62.5000%
555 Takemori, Aoi * 3 58.3333%
556 Shiota, Takahito * 3 58.3333%
557 Kinoshita, Tomoya * 3 58.3333%
558 Aoyama, Daisuke * 3 58.3333%
559 Yamagishi, Taro * 3 58.3333%
560 Hayashi, Takeshi * 3 58.3333%
561 Iwasaki, Yoshitaka * 3 56.2500%
562 Onishi, Junpei * 3 56.2500%
563 Oshima, Meguru * 3 55.5556%
564 Tsubata, Masashi * 3 55.5556%
565 Mizuno, Akimitsu * 3 55.5556%
566 Suzuki, Masahiro * 3 55.5556%
567 Toshida, Shinichi * 3 55.5556%
568 Matsuyama, Takuya * 3 55.5556%
569 Shimizu, Ryu * 3 55.5556%
570 Sugamoto, Tomohiro * 3 55.5556%
571 Unno, Takao * 3 55.5556%
572 Shoji, Tatsuro * 3 55.5556%
573 Iguchi, Taisuke * 3 55.5556%
574 Jincho, Takayoshi * 3 55.5556%
575 Kobayashi, Masafumi * 3 54.6667%
576 Eguchi, Hiroshi * 3 54.0000%
577 Murakami, Norichika 3 52.0833%
578 Nozaki, Yoshinori * 3 52.0833%
579 Watanabe, Junko * 3 52.0833%
580 Hayashi, Hiroki 3 52.0833%
581 Yanagihara, Hiroki * 3 52.0833%
582 Shikama, Tomonori * 3 52.0833%
583 Okutsu, Takahiro * 3 52.0833%
584 Ito, Yu * 3 52.0833%
585 Sato, Shigeru * 3 52.0000%
586 Nawata, Tomoyuki * 3 50.6667%
587 Sakai, Kazuhiro * 3 50.6667%
588 Koyanagi, Takuya * 3 50.0000%
589 Haneda, Masatoshi * 3 48.6667%
590 Wakae, Akio * 3 47.9167%
591 Goto, Seiji * 3 47.9167%
592 Suzuki, Hirofumi * 3 47.9167%
593 Suzuki, Susumu * 3 46.6667%
594 Tsukahara, Yasuyuki * 3 45.8333%
595 Sakai, Toshinori * 3 45.8333%
596 Fujihira, Keizo * 3 45.3333%
597 Matsumura, Takeshi * 3 45.3333%
598 Saito, Shuichi * 3 44.4444%
599 Nabeta, Keisuke * 3 44.4444%
600 Ishiwada, Hiroyuki * 3 44.4444%
601 Yamaguchi, Yoshinori * 3 44.4444%
602 Kanazawa, Takashi * 3 44.4444%
603 Fukuda, Yukinori * 3 44.4444%
604 Onda, Kazuteru * 3 44.4444%
605 Kimura, Toshiyuki * 3 44.4444%
606 Kobori, Tetsuhiro * 3 44.4444%
607 Kase, Daiki * 3 43.9683%
608 Takamatsu, Tomohiro * 3 43.7500%
609 Fujiwara, Yuichiro * 3 41.6667%
610 Mukai, Takeshi * 3 41.6667%
611 Tsutsubuchi, Yasuaki * 3 41.3333%
612 Shimotsubo, Naoki * 3 41.3333%
613 Nozue, Ryoma * 3 40.0000%
614 Sayama, Tomonori * 3 39.5833%
615 Isami, Yuichiro * 3 39.0476%
616 Furuya, Satoshi * 3 37.5000%
617 Tsukada, Takehiro * 3 34.1270%
618 Takeuchi, Hidehito * 3 33.3333%
619 Miura, Kentaro * 3 0.0000%
517 Odashima, Takumi * 4 62.5000%
518 Yun, Suhan 4 58.3333%
519 Yoshida, Mitsutaka * 4 54.1667%
520 Narishima, Takashi * 4 54.1667%
521 Kikuchi, Satoru * 4 53.3333%
522 Kurosaki, Hitoshi * 4 52.0833%
523 Komai, Taisuke * 4 52.0000%
524 Osumi, Keigo * 4 50.0000%
525 Ishii, Taisuke * 4 50.0000%
526 Okada, Seiji * 4 44.0000%
527 Kikuchi, Yuji * 4 43.7500%
528 Kaminaka, Takahiro * 4 43.7500%
512 Natsume, Seishiro * 5 56.0000%
513 Chiba, Katsutoshi * 5 52.0833%
514 Tokai, Tsukasa * 5 50.0000%
515 Harada, Masaaki * 5 45.8333%
516 Kobayashi, Kenji * 5 40.5754%
411 Harada, Hiroshi 6 87.5000%
412 Inoue, Wataru * 6 81.2500%
413 Ikeda, Kei 6 75.0000%
414 Hirose, Yuki * 6 72.0000%
415 Matsushita, Masakazu * 6 69.4444%
416 Endo, Toyokazu * 6 68.7500%
417 Karube, Ryo * 6 68.7500%
418 Nakamura, Hitoshi * 6 66.6667%
419 Omoteya, Hisatsugu * 6 66.6667%
420 Ooura, Shotaro * 6 66.6667%
421 Maruyama, Takaaki 6 66.6667%
422 Matsuyama, Tomofumi * 6 66.6667%
423 Yasutomi, Hiroto * 6 66.6667%
424 Hassaku, Jinpei 6 65.0000%
425 Okumura, Yoshito * 6 64.5833%
426 Kono, Yutaka * 6 64.5833%
427 Nakamura, Masaya * 6 64.5833%
428 Matsumura, Takehiko * 6 63.8889%
429 Eura, Hiroki * 6 62.6667%
430 Nishio, Yoshiaki * 6 62.5000%
431 Takagi, Takeshi * 6 60.0000%
432 Igarashi, Kazuhiro 6 60.0000%
433 Kushibe, Toshiki * 6 60.0000%
434 Miyoshi, Hideaki * 6 58.6667%
435 Kobayashi, Hajime * 6 58.6667%
436 Uekusa, Wataru * 6 58.6667%
437 Mayuzumi, Shinichi 6 58.3333%
438 Suzuki, Yohei * 6 58.3333%
439 Hojo, Katsuhisa * 6 58.3333%
440 Tabuchi, Atsushi * 6 58.3333%
441 Kono, Tomohiro * 6 57.3333%
442 Iguchi, Tomonori * 6 57.3333%
443 Fukuchi, Takahiro 6 56.0000%
444 Homma, Wataru * 6 56.0000%
445 Takahashi, Noboru * 6 54.6667%
446 Furuta, Shinichi * 6 54.6667%
447 Yoshizawa, Toshio * 6 54.6667%
448 Nagai, Go * 6 54.6667%
449 Tsuboi, Masashi * 6 54.1667%
450 Hakuta, Masaki * 6 54.1667%
451 Takano, Yasuhiro * 6 54.1667%
452 Ogura, Ryo 6 53.3333%
453 Nishio, Tomomi * 6 53.3333%
454 Maruyama, Hiromi * 6 53.3333%
455 Ota, Shinji * 6 52.7778%
456 Tsunaki, Muga * 6 52.7778%
457 Tanabe, Mitsuhiro * 6 52.0833%
458 Shimizu, Junji * 6 52.0833%
459 Saito, Tomoya * 6 52.0000%
460 Koyama, Yuki(Tokyo) * 6 52.0000%
461 Morito, Takuma * 6 51.7007%
462 Sasaki, Kaoru * 6 51.6667%
463 Kobashi, Motoki * 6 51.3333%
464 Suzuki, Yasutomo * 6 51.1111%
465 Murakami, Ken * 6 50.6667%
466 Watanabe, Masanari 6 50.6667%
467 Okura, Kazunari * 6 50.6667%
468 Atsuta, Nao * 6 50.0000%
469 Ishiyama, Hiroki * 6 50.0000%
470 Okada, Yuji * 6 50.0000%
471 Yamazaki, Hiroki * 6 49.6667%
472 Kubota, Toru * 6 49.3333%
473 Ishigami, Kei * 6 49.3333%
474 Inoue, Junji * 6 49.3333%
475 Kusakabe, Tadao * 6 49.3333%
476 Amao, Hiroshi * 6 49.3333%
477 Nishimura, Yusuke * 6 48.3333%
478 Tomura, Michiya * 6 47.9167%
479 Takeyama, Yoichiro * 6 47.9167%
480 Sudo, Jun * 6 47.7778%
481 Fujie, Koji * 6 47.2222%
482 Takei, Tomoyuki * 6 47.2222%
483 Kondo, Daichi * 6 47.2222%
484 Nozu, Shizutaka * 6 46.6667%
485 Suzuki, Sadao * 6 46.6667%
486 Takeda, Mayumi * 6 45.3333%
487 Takita, Takeshi * 6 45.3333%
488 Takahashi, Kenta * 6 44.8299%
489 Matsui, Taisuke * 6 44.4444%
490 Ota, Hirotaka * 6 44.4444%
491 Kimura, Atsushi * 6 44.2177%
492 Kamioka, Masayuki * 6 43.7500%
493 Aoki, Tomokazu * 6 43.7500%
494 Tanahashi, Takahiro * 6 43.7500%
495 Kunugi, Ryu * 6 43.3333%
496 Sasaki, Chuya * 6 42.7778%
497 Imagawa, Hiromasa * 6 42.7778%
498 Nishikawa, So * 6 42.7778%
499 Kamai, Daisuke * 6 42.2123%
500 Konoma, Tatsuya * 6 41.3333%
501 Yamagishi, Hajime * 6 41.3333%
502 Sato, Chihiro * 6 41.1111%
503 Tomita, Kayoko * 6 40.6250%
504 Yokoyama, Tatsuya * 6 40.6250%
505 Tomita, Hikaru * 6 40.3061%
506 Shinozaki, Shota * 6 40.0000%
507 Imamura, Akihiro * 6 40.0000%
508 Tsuda, Junichi * 6 38.8889%
509 Sasaki, Kuniaki * 6 38.4354%
510 Yagisawa, Tomoo * 6 36.1111%
511 Takahashi, Terue * 6 35.6463%
392 Taya, Hiroyuki * 7 64.0000%
393 Yamazaki, Kota * 7 61.4815%
394 Kuroda, Masashiro 7 57.7778%
395 Nishimura, Tomoya * 7 56.0000%
396 Otani, Makoto * 7 56.0000%
397 Arahori, Kazuaki 7 53.3333%
398 Sasaki, Masato * 7 52.0000%
399 Iwano, Shuzo * 7 52.0000%
400 Ito, Shuhei * 7 51.7113%
401 Goto, Noriyuki * 7 50.6667%
402 Kanazawa, Naoko 7 47.5964%
403 Nagano, Minehisa * 7 46.5030%
404 Aoki, Takahiro * 7 46.1224%
405 Saikatsu, Akira * 7 45.3704%
406 Mashiko, Shinsuke * 7 43.5374%
407 Kotani, Satoshi * 7 41.1458%
408 Abe, Naoki * 7 40.2530%
409 Yamashita, Kiyotaka * 7 39.8611%
410 Nakazato, Takuya * 7 36.2500%
387 Uchida, Takuya * 8 56.3333%
388 Sato, Naoshi * 8 51.5741%
389 Ueda, Ai * 8 45.3819%
390 Yamaguchi, Kazuhiro * 8 44.6667%
391 Suzuki, Yuichiro * 8 41.3333%
299 Fujieda, Isamu 9 80.0000%
300 Mori, Katsuhiro 9 77.7778%
301 Yagi, Wataru * 9 76.0000%
302 Ishibashi, Masashi 9 75.0000%
303 Niwa, Toshiharu 9 72.5000%
304 Machida, Takahiro * 9 70.8333%
305 Nakamura, Kiyonari * 9 69.4444%
306 Yamaguchi, Teruyuki * 9 68.0000%
307 Ishii, Hayato * 9 67.5926%
308 Ando, Reiji 9 66.6667%
309 Abe, Kazufumi 9 66.6667%
310 Ito, Tadashi * 9 66.6667%
311 Niizeki, Yasutoshi * 9 66.6667%
312 Nakamura, Masanori * 9 65.9864%
313 Umezawa, Shinobu * 9 64.4444%
314 Jinbo, Kazuto * 9 64.0000%
315 Okada, Takuma * 9 63.8889%
316 Adachi, Shingo * 9 63.3333%
317 Saito, Kanao * 9 62.7778%
318 Miyazaki, Hidetaka * 9 62.6667%
319 Teshima, Hisanori * 9 62.5000%
320 Sasayama, Naomitsu * 9 62.2222%
321 Sugita, Tsubasa * 9 62.2222%
322 Tsutsumi, Naoki * 9 60.0000%
323 Yoshikawa, Hiroshi * 9 58.6667%
324 Yokosuka, Tomohiro * 9 58.3333%
325 Fujita, Toshitake * 9 58.3333%
326 Kurobane, Kyuya * 9 57.7778%
327 Takimura, Kazuyuki * 9 57.7778%
328 Haibara, Tomoki * 9 57.5926%
329 Ito, Makoto * 9 57.3333%
330 Yamada, Akira * 9 57.2222%
331 Hirabayashi, Ryuta * 9 56.6667%
332 Yokoi, Shinpei * 9 56.6667%
333 Kashiwamura, Hideaki * 9 56.4815%
334 Ishihara, Jun 9 56.0000%
335 Horie, Yusuke * 9 55.9259%
336 Doi, Fumiaki * 9 55.5556%
337 Noguchi, Tomokazu * 9 55.3333%
338 Kaneko, Koji * 9 54.6875%
339 Ishii, Kota * 9 54.6667%
340 Sato, Daisuke * 9 54.6667%
341 Yashiro, Takuya * 9 54.1667%
342 Kamei, Toru * 9 54.0179%
343 Okawa, Yusuke * 9 54.0000%
344 Muramatsu, Daisuke * 9 53.4259%
345 Sasaya, Kazunori * 9 53.3333%
346 Abe, Yuta * 9 52.7778%
347 Shinozaki, Yuu 9 52.3810%
348 Shibuya, Tsutomu * 9 52.2321%
349 Nitta, Kazumasa * 9 51.7007%
350 Fukai, Koichi * 9 51.5646%
351 Matsuda, Yuuki * 9 51.3542%
352 Nose, Koji 9 51.1111%
353 Ichikawa, Kazuyuki * 9 50.9259%
354 Tezuka, Yuki * 9 50.8929%
355 Konagai, Ryota 9 50.8844%
356 Suzuki, Keisuke * 9 50.6667%
357 Sato, Dai * 9 50.0000%
358 Nishikubo, Shogo * 9 50.0000%
359 Hirosawa, Yuta 9 50.0000%
360 Yamaguchi, Yuichi * 9 49.9320%
361 Miyashita, Kenji * 9 49.3333%
362 Shimono, Tetsuro * 9 49.3333%
363 Ito, Takahiro(Yokohama) * 9 47.9762%
364 Tajiri, Satoshi * 9 47.9167%
365 Takeuchi, Ryota * 9 47.7083%
366 Saito, Yoshihide * 9 47.2222%
367 Fujita, Gensho * 9 47.2222%
368 Baba, Yasunori * 9 46.8750%
369 Iioka, Kenta * 9 46.8155%
370 Takeuchi, Yasuyuki * 9 46.7687%
371 Ura, Tsuyoshi * 9 46.5278%
372 Ishimoto, Koichi * 9 46.1458%
373 Ueda, Shigeki * 9 46.0565%
374 Sugiyama, Naohiro * 9 45.5556%
375 Hiraiwa, Tsutomu * 9 45.3333%
376 Yuki, Kensuke * 9 45.1701%
377 Wakuda, Hiroyasu * 9 45.1637%
378 Kammerzelt, Shawn * 9 44.8958%
379 Kishida, Hirokazu * 9 44.4444%
380 Tsukada, Keiichi * 9 43.5374%
381 Anma, Yoichi * 9 43.0208%
382 Tani, Tokuo * 9 42.9167%
383 Kadoi, Manabu * 9 41.6667%
384 Kawasaki, Tetsuharu * 9 41.6667%
385 Mori, Daisuke * 9 41.3333%
386 Matsuo, Keita * 9 40.4167%
282 Kouyama, Shinji * 10 65.5556%
283 Sasahara, Yasufumi * 10 59.2593%
284 Nakamura, Yusuke * 10 57.1429%
285 Makuta, Eiji * 10 53.2292%
286 Ito, Takahiro(Nagano) * 10 52.5926%
287 Kawakami, Hiroshi * 10 51.4815%
288 Nomura, Yoshiyuki * 10 51.2963%
289 Sakai, Naoko * 10 50.4535%
290 Sakamoto, Kazuya * 10 49.3056%
291 Yamada, Keiichi * 10 47.7679%
292 Matsumoto, Hiroshi * 10 47.5926%
293 Kamioka, Ryosuke * 10 44.8148%
294 Tano, Fumiaki * 10 44.3502%
295 Nihei, Naoto * 10 43.8776%
296 Suzuki, Mayumi * 10 43.1052%
297 Tsunokawa, Yoshikazu * 10 42.1875%
298 Takagi, Riichiro * 10 40.6250%
280 Suzuki, Yuji * 11 52.2222%
281 Sugahara, Hideyuki * 11 51.7361%
197 Nishimura, Sho * 12 75.0000%
198 Miyamori, Masaei * 12 73.9048%
199 Sato, So * 12 66.6667%
200 Nagaoka, Takayuki 12 66.6667%
201 Yamada, Yoshiharu 12 66.6667%
202 Sasaki, Minoru * 12 66.1905%
203 Ishida, Atsushi * 12 65.9864%
204 Yoshikawa, Yusuke 12 65.9864%
205 Mitsuya, Kazuhiko 12 65.3333%
206 Nagao, Hakaru * 12 64.6667%
207 Kurokawa, Naoya * 12 64.6259%
208 Sogabe, Ippei * 12 63.8095%
209 Kuramochi, Yoshinori * 12 63.4375%
210 Otsuka, Kotaro 12 63.3333%
211 Nagayama, Hiroyuki * 12 63.3333%
212 Kurosawa, Yoshihito * 12 63.2653%
213 Fujita, Osamu 12 63.0952%
214 Suda, Makoto * 12 62.9252%
215 Watanabe, Shinji 12 62.9252%
216 Saijo, Yuichi * 12 61.1111%
217 Kawada, Chihiro * 12 61.0863%
218 Tomita, Kei * 12 61.0714%
219 Shiki, Kazumasa * 12 60.9524%
220 Watanabe, Tetsuya * 12 60.8844%
221 Sugiyama, Koichi * 12 60.2083%
222 Yasufuku, Akihiro * 12 59.6429%
223 Ujita, Yasuaki * 12 59.5238%
224 Akahori, Hiroaki * 12 58.8194%
225 Nakanishi, Keisuke * 12 58.3333%
226 Kawano, Junichi 12 58.1633%
227 Kusaba, Nobutaka 12 57.9365%
228 Nakagawa, Yu * 12 57.8571%
229 Kitada, Mitsutoshi * 12 57.8571%
230 Ogiyama, Shuji 12 57.5680%
231 Fujimori, Takamasa * 12 57.4830%
232 Chikusa, Shinya * 12 57.2917%
233 Takemura, Kazunori * 12 57.2109%
234 Kaneko, Masami * 12 57.0918%
235 Koizumi, Kenta * 12 57.0833%
236 Shimeno, Yu * 12 56.8452%
237 Yanagawa, Tomoyuki * 12 56.7262%
238 Haneki, Daisuke * 12 56.4626%
239 Kitayama, Masaya * 12 55.2679%
240 Sakashita, Yuichi * 12 54.4444%
241 Higuchi, Kumi * 12 53.6458%
242 Yamada, Hiroki * 12 53.3631%
243 Furuichi, Takenori * 12 52.8720%
244 Nakamura, Satoshi 12 52.8061%
245 Asami, Hiroshi * 12 52.7211%
246 Igari, Masahiro * 12 52.3958%
247 Tanaka, Ryota * 12 52.1081%
248 Watanabe, Hayato * 12 51.0417%
249 Koen, Yusuke * 12 51.0417%
250 Takada, So * 12 51.0204%
251 Takano, Masayuki * 12 50.3401%
252 Miyazaki, Takefumi * 12 50.2083%
253 Suzuki, Go * 12 50.0744%
254 Murata, Kazuaki * 12 50.0000%
255 Koyano, Kazunori * 12 49.9320%
256 Matsuyama, Hikaru * 12 49.8661%
257 Takada, Masahiro * 12 49.6429%
258 Kataoka, Tatsuya * 12 49.4792%
259 Oikawa, Mutsuki * 12 49.2708%
260 Taguchi, Yuichi 12 48.8095%
261 Kitazawa, Toru * 12 48.5714%
262 Horiguchi, Toru * 12 47.6935%
263 Taneichi, Hidenori * 12 47.6190%
264 Tsuchiya, Yasuhide * 12 47.4702%
265 Kadono, Satoru * 12 47.3958%
266 Goto, Kosuke * 12 47.2222%
267 Matsumura, Hideyuki * 12 47.0833%
268 Kawai, Satoshi * 12 46.8707%
269 Saito, Hirotsugu * 12 46.1458%
270 Kumagai, Shinichi 12 45.7738%
271 Sawada, Akane * 12 45.2530%
272 Koyano, Hiorfumi * 12 45.2381%
273 Suzuki, Masayuki * 12 44.7569%
274 Matsumoto, Shinya * 12 44.4345%
275 Date, Tsutomu * 12 43.8776%
276 Katsuta, Soichi * 12 43.0208%
277 Naito, Takayoshi * 12 42.3363%
278 Koizumi, Norihiro * 12 42.1088%
279 Katayama, Hidenori * 12 41.1458%
182 Ito, Yoko * 13 60.5506%
183 Yasuda, Masaaki 13 59.4558%
184 Taru, Genki 13 58.4656%
185 Sekiguchi, Ichiki * 13 57.1429%
186 Arita, Ryuichi 13 56.5625%
187 Saito, Kaoru * 13 54.0179%
188 Saito, Takanobu * 13 53.7415%
189 Mochizuki, Hiroyuki * 13 53.0612%
190 Kimoto, Kenji 13 52.9762%
191 Katsuda, Hiroshi * 13 51.8821%
192 Endo, Go * 13 51.4739%
193 Fukuda, Kazuhiro * 13 50.4514%
194 Koyama, Yuki(Yokohama) * 13 49.8264%
195 Noguchi, Masahiro * 13 46.6667%
196 Tanaka, Takayuki * 13 45.7589%
180 Kora, Masahiro 14 58.1519%
181 HIguchi, Daisaku * 14 48.7847%
107 Matsunaga, Kazuki * 15 73.6667%
108 Ueda, Sunao 15 72.0238%
109 Nobushita, Jun 15 72.0000%
110 Watanabe, Hiroto 15 71.1111%
111 Sasaki, Yusuke 15 68.7500%
112 Suzuki, Kenta 15 66.4966%
113 Morita, Masahiko 15 66.4286%
114 Kato, Kazuki 15 66.2698%
115 Ueda, Katsuya * 15 66.0714%
116 Yuasa, Kentaro 15 66.0516%
117 Mishima, Yuichiro * 15 65.4762%
118 Hayashi, Shinsuke 15 65.0000%
119 Hojo, Naomasa 15 64.7959%
120 Mouri, Takemasa 15 63.9286%
121 Sugaya, Akio * 15 63.7755%
122 Ueno, Kazuki 15 63.0952%
123 Ogawa, Shunsuke * 15 63.0208%
124 Iwai, Tsuyoshi * 15 62.5000%
125 Kawamura, Makoto * 15 62.3512%
126 Yasuda, Takeshi * 15 62.0387%
127 Iwasaki, Takahito * 15 61.5625%
128 Terada, Atsushi * 15 61.4796%
129 Maruyama, Tomohiro 15 61.0714%
130 Shibuya, Yuto * 15 60.9375%
131 Gorny, Danny * 15 60.8333%
132 Higono, Naoki 15 60.8333%
133 Matsuoka, Tomohide * 15 60.4167%
134 Murayama, Terukazu * 15 60.4167%
135 Kamei, Shunsuke * 15 60.4167%
136 Fujita, Kenichi 15 60.0000%
137 Suganuma, Takeshi * 15 59.8958%
138 Sakurai, Yu * 15 58.8542%
139 Sakuma, Toshimitsu * 15 58.1845%
140 Satou, Daisuke * 15 57.5744%
141 Takeda, Koji * 15 57.1429%
142 Mitamura, Kazuya * 15 56.9940%
143 Miyagi, Akira * 15 56.7708%
144 Okamura, Shinya * 15 56.1161%
145 Yasooka, Shota 15 55.8333%
146 Honnami, Tomoyuki * 15 55.5272%
147 Shimizu, Akihiro 15 55.2083%
148 Nakazawa, Kazuhiro * 15 55.2083%
149 Yui, Kaoru * 15 54.7619%
150 Mitsuhashi, Takashi 15 54.4218%
151 Morimoto, Manabu * 15 53.8542%
152 Mizuno, Masahito * 15 53.6458%
153 Kurihara, Tomo * 15 53.4014%
154 Kobayashi, Akihito * 15 53.2887%
155 Komiyama, Hideki * 15 52.9082%
156 Suzuki, Ryuichi * 15 52.3958%
157 Terasawa, Kazuya 15 52.0833%
158 Sato, Kimihiko 15 52.0408%
159 Kitano, Tetsuya * 15 51.7113%
160 Yoshino, Eiichi * 15 51.3542%
161 Sugimori, Kazutaka * 15 51.1012%
162 Ishitsuka, Takehiro * 15 51.0417%
163 Kobatake, Atsushi * 15 50.6696%
164 Sasagawa, Tomohide 15 50.4613%
165 Nishida, Toshimasa * 15 50.3571%
166 Yoshikuni, Mitsuyuki * 15 49.6429%
167 Tsushima, Tomoya 15 49.3304%
168 Nakao, Munenari * 15 48.8095%
169 Kozakai, Yukio * 15 48.2292%
170 Osawa, Takuya * 15 48.2292%
171 Imai, Takashi * 15 47.9167%
172 Ito, Yoshimasa * 15 47.7083%
173 Tamura, Takashi * 15 46.6667%
174 Ono, Shinsuke * 15 45.3869%
175 Inoue, Junichi * 15 45.3125%
176 Ebihara, Fuyuki * 15 45.1042%
177 Isobe, Masato * 15 44.0625%
178 Suzuki, Masashiro * 15 41.2500%
179 Watanabe, Mitsutoshi * 15 39.9405%
96 Okada, Koby 16 64.3651%
97 Orihara, Jun * 16 59.2659%
98 Tezuka, Hisashi * 16 58.0357%
99 Tatsuhara, Satoshi * 16 57.6389%
100 Anazawa, Yoshikazu * 16 56.5724%
101 Miyabe, Koichi * 16 54.4940%
102 Kawazoe, Hiroki * 16 54.4544%
103 Yamamoto, Takao * 16 51.2649%
104 Natsume, Takuya * 16 50.9722%
105 Shimizu, Hajime 16 50.9524%
106 Toda, Hirotsugu * 16 49.5833%
95 Shimada, Masatake 17 58.7302%
63 Yamamoto, Keitaro * 18 62.8638%
64 Saito, Takahiro * 18 61.9792%
65 Deyama, Hirofumi * 18 61.6964%
66 Kojima, Mitsuhiro * 18 61.6667%
67 Sato, Yuryo * 18 61.1088%
68 Tashiro, Hayato * 18 61.0119%
69 Hiyama, Taku * 18 60.5804%
70 Ushie, Yuta 18 60.4762%
71 Kashima, Akihiro 18 60.2183%
72 Shiozu, Ryoma 18 60.0198%
73 Seki, Kazuhiko * 18 59.8958%
74 Nakagawa, Yuichi * 18 59.2262%
75 Nishiwaki, Kazuhisa 18 57.1429%
76 Higashi, Teppei * 18 57.0833%
77 Hatakeyama, Tomoya 18 56.8750%
78 Komuro, Shu 18 56.8304%
79 Omori, Kazuki * 18 56.7857%
80 Mizui, Shota 18 56.3776%
81 Maeba, Hideaki * 18 56.1756%
82 Nomura, Chiaki * 18 56.1607%
83 Takarabe, Kenichiro * 18 56.0268%
84 Okabayashi, Masanao * 18 55.0595%
85 Omori, Tomoaki * 18 54.5387%
86 Usami, Taro * 18 54.0923%
87 Cho, Takayuki * 18 54.0179%
88 Yamazaki, Kairi * 18 53.9435%
89 Suzuki, Masatsuna * 18 53.7415%
90 Nakamura, Hirobumi 18 51.5774%
91 Yamagishi, Yuichi * 18 50.4252%
92 Watanabe, Keita * 18 49.2708%
93 Ebie, Kunisato * 18 48.9583%
94 Kinoshita, Masashi * 18 46.7857%
60 Yamadaya, Kohei 21 66.6944%
61 Murata, Koji * 21 66.2554%
62 Ishihara, Takashi * 21 59.8138%
59 Maruyama, Tatsuya * 22 64.7024%
57 Akashi, Toshihiko * 23 67.9065%
58 Fukui, Yohei * 23 58.3530%
53 Jumonji, Taro * 24 67.4603%
54 Bando, Junichiro * 24 62.9121%
55 Mukuno, Yuji * 24 61.7674%
56 Ozawa, Takahiro * 24 59.1786%
46 Ishida, Itaru 25 67.5216%
47 Hirabayashi, Kazuya 25 67.2520%
48 Ito, Ken * 25 63.2044%
49 Ando, Nobuhiro 25 62.6427%
50 Suga, Takeichi * 25 60.6223%
51 Matsuzuki, Kyosuke 25 60.3827%
52 Suzuki, Fumio * 25 60.2551%
44 Lee, Sang-Ryeol 26 62.7381%
45 Tsushima, Yusuke 26 57.7152%
38 Fujishiro, Takashi * 27 67.5549%
39 Otsubo, Yuji 27 67.2453%
40 Ishikawa, Ren 27 66.8552%
41 Tanaka, Hisaya 27 66.7100%
42 Asahara, Akira 27 65.0694%
43 Chijimi, Keiichi * 27 62.4695%
31 Momose, Kazuyuki 28 65.3846%
32 Sugiki, Takafumi 28 63.9319%
33 Imai, Kimio 28 63.4249%
34 Rikuno, Keito * 28 60.8844%
35 Eum, Sung-Dae * 28 60.0482%
36 Sato, Hitoshi * 28 56.7798%
37 Serata, Kohei * 28 55.6207%
29 Yamazaki, Yuki * 29 63.5144%
30 Furuya, Masashi * 29 57.4352%
19 Nakano, Fumiki * 30 74.7711%
20 Higaki, Takao 30 72.3859%
21 Tsumura, Kenji * 30 71.8750%
22 Kuroda, Toshiyuki * 30 71.3745%
23 Ikeda, Tsuyoshi 30 68.4898%
24 Kiyota, Ken * 30 67.2619%
25 Ando, Kotaro 30 66.5179%
26 Higashino, Masayuki 30 65.5357%
27 Sakurada, Koichi * 30 62.5585%
28 Tachibana, Satoshi * 30 59.3579%
13 Takakuwa, Akihiro 31 65.5713%
14 Nakajima, Chikara 31 63.4028%
15 Uesugi, Masatoshi * 31 62.8827%
16 Murakami, Yuki (Miyagi) 31 61.8552%
17 Aki, Yasutoshi * 31 58.7500%
18 Takasaki, Yuichi 31 56.1196%
8 Oiso, Masashi 33 70.8766%
9 Komiya, Tadayoshi 33 69.5055%
10 Shimura, Ichiro * 33 65.3486%
11 Kubota, Yuhi * 33 65.2473%
12 Maki, Koichiro 33 64.6146%
3 Fujita, Tsuyoshi 34 69.6262%
4 Hashimoto, Rei 34 69.0972%
5 Kobayashi, Masanori 34 68.9103%
6 Okamoto, Jin 34 67.2619%
7 Kinoshita, Junichi 34 64.8810%
1 Nomura, Eiji 36 73.7013%
2 Nakamura, Shuhei 36 72.7717%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator