column

Round 9 Standings

  • Print
Rank Player Points Op.Win%
809 Kaneko, Satoshi * 0 33.33%
703 Tate, Yosinobu * 6 33.85%
592 Boku, Takashi * 9 35.71%
772 Kaneko, Kazunari * 3 36.00%
778 Takeuchi, Takashi * 1 36.11%
808 Arai, Riki * 0 36.11%
612 Fujiwara, Akira * 7 36.97%
479 Seok, Jeong - hun * 10 37.12%
591 Konuma, Tetsuya * 9 37.20%
770 Ogawa, Masahiro * 3 37.50%
771 Kudo, Hiroshi * 3 37.50%
775 Nakanishi, Keisuke * 2 37.50%
807 Watanabe, Tetsuo * 0 37.50%
590 Sugimura, Yoshiyasu * 9 38.02%
702 Tomita, Hikaru * 6 38.02%
449 Oota, Tatsuro * 12 38.54%
701 Mukai, Kuniteru * 6 38.54%
700 Raymond, Paul-emile * 6 38.63%
806 Kuramochi, Takashi * 0 38.66%
769 Hidaka, Yusuke * 3 38.88%
458 Shimamura, Masatoshi * 11 39.06%
589 Yamagishi, Norikazu * 9 39.06%
448 Tanaka, Yosuke * 12 39.15%
699 Adachi, Hikaru * 6 39.21%
768 Matumoto, Hirotoshi * 3 39.58%
447 Mihara, Takumi * 12 39.73%
588 Ishiduka, Hazime * 9 39.73%
698 Oka, Masatoshi * 6 39.79%
330 Shinozaki, Yuu 13 39.88%
697 Ootsu, Tadashi * 6 39.89%
696 Konno, Daisuke * 6 39.95%
695 Tomiyama, Takaaki * 6 40.00%
767 Haruyama, Kousuke * 3 40.00%
586 Takahashi, Masato * 9 40.10%
587 Tanabe, Kazuya * 9 40.10%
694 Ichikawa, Yuichi * 6 40.20%
306 Kawabata, Kiyoto * 15 40.40%
585 Banba, Tsuyoshi * 9 40.55%
478 Fujimoto, Keiji * 10 40.62%
611 Iida, Shingo * 7 40.62%
712 Gotoh, Takashi * 4 40.74%
446 Ishikawa, Ryota * 12 40.77%
445 Ishii, Tomokazu * 12 40.87%
444 Sumita, Masanobu * 12 40.93%
610 Kawase, Hiroaki * 7 41.14%
766 Saito, Yoshihide * 3 41.14%
329 Mochiduki, Kouya * 13 41.28%
693 Hayakawa, Shinnosuke * 6 41.29%
609 Tsunokawa, Yoshikazu * 7 41.44%
443 Ootake, Tsuyoshi * 12 41.45%
305 Ikeda, Akio * 15 41.66%
442 Yamaguchi, Kei * 12 41.66%
584 Sugiyama, Kouichi * 9 41.66%
692 Handa, Takuya * 6 41.66%
774 So, Kasei * 2 41.66%
765 Akaike, You * 3 41.76%
583 Kodama, Hironori * 9 41.83%
777 Kawano, Mikio * 1 41.97%
304 Mori, Junpei * 15 41.98%
691 Saitou, Shuichi * 6 42.03%
457 Yoshino, Yorimoto * 11 42.06%
477 Shiota, Fumihiko * 10 42.33%
608 Nagata, Hikaru * 7 42.51%
764 Deyama, Hirofumi * 3 42.59%
711 Miyanaga, Eiji * 4 42.66%
707 Sakurai, Yuu * 5 42.77%
582 Arakane, Daisuke * 9 42.85%
456 Suwa, Masashi * 11 42.93%
581 Suzuki, Ryuichi * 9 43.12%
441 Hara, Hirohide * 12 43.22%
476 Kasahara, Yuki * 10 43.22%
303 Mitui, Hideo * 15 43.26%
690 Kishi, Hideyuki * 6 43.51%
440 Omata, Yuuji * 12 43.54%
689 Hirota, Kiyokazu * 6 43.54%
579 Furuya, Masashi 9 43.75%
580 Mori, Shotaro * 9 43.75%
706 Asakura, Takumi * 5 43.75%
805 Toriumi, Takashi * 0 43.75%
595 Aizawa, Keiji * 8 43.85%
438 Murakami, Norichika 12 43.89%
439 Wada, Tomohiro * 12 43.89%
688 Umesaki, Naoaki * 6 44.00%
762 Morita, Yohei * 3 44.00%
763 Ikeda, Naoto * 3 44.00%
578 Ichikawa, Hitoshi * 9 44.04%
437 Sato, Ken * 12 44.06%
475 Hioki, Keisuke * 10 44.07%
705 Endo, Tadashi * 5 44.14%
302 Yoda, Kazuya * 15 44.21%
455 Takakura, Kentaro * 11 44.21%
301 Yamanaka, Akinori * 15 44.27%
687 Takeda, Koji * 6 44.44%
758 Takahara, Yasuaki * 3 44.44%
759 Cosic, Refik * 3 44.44%
760 Hayakawa, Idzumi * 3 44.44%
761 Kamei, Tooru * 3 44.44%
803 Suzuki, Shusei * 0 44.44%
804 Matukuma, Yuuji * 0 44.44%
686 Kawagoe, Satoru * 6 44.48%
436 Nakajima, Mikihito * 12 44.56%
300 Kotajima, Yasuhiro * 15 44.64%
577 Kobashi, Motoki * 9 44.79%
576 Semura, Junichi * 9 44.89%
299 Niimi, Kiyoaki 15 44.94%
435 Kawasaki, Yoshimichi * 12 44.94%
685 Furuya, Shinichi * 6 45.10%
434 Takakuwa, Yusuke * 12 45.17%
298 Shibuya, Yuuto * 15 45.25%
297 Oonishi, Tatsuya * 15 45.31%
431 Wu, Kasin * 12 45.31%
432 Okutomi, Hiromitsu * 12 45.31%
433 Haga, Yuichi * 12 45.31%
757 Ohtsuka, Hayato * 3 45.33%
684 Yasutake, Hiroyuki * 6 45.42%
296 Nakagawa, Tsukasa * 15 45.46%
328 Kubota, Kenta * 13 45.48%
682 Matsumura, Takehiko * 6 45.55%
683 Takei, Tomoyuki * 6 45.55%
681 Takahashi, Naoyuki * 6 45.57%
474 Uchida, Atsushi * 10 45.77%
295 Iwamoto, Gohki * 15 45.83%
575 Tanii, Yuusuke * 9 45.83%
710 Osaki, Masakazu * 4 45.83%
756 Okamura, Shinya * 3 45.83%
773 Masuno, Ryosuke * 2 45.83%
801 Yano, Taiki * 0 45.83%
802 Wakae, Akio * 0 45.83%
574 Sakamoto, Sakito * 9 45.85%
454 Masumoto, Takeshi * 11 45.91%
680 Kikuchi, Tatsuya * 6 45.91%
294 Ishida, Naoyuki * 15 45.98%
430 Ogura, Shigeru * 12 45.98%
573 Gunji, Toshiyuki * 9 45.98%
572 Yamamoto, Junji * 9 46.07%
429 Murakami, Yuuki(Osaka) 12 46.17%
679 Tani, Tokuo * 6 46.25%
428 Arai, Tomoya * 12 46.29%
606 Izawa, Yusuke * 7 46.29%
607 Okada, Seiji * 7 46.29%
570 Tamachi, Tomoya * 9 46.35%
571 Takeuchi, Ryota * 9 46.35%
427 Nakashima, Toshihiko * 12 46.42%
678 Ito, Ryota * 6 46.48%
426 Takeda, Tsuneaki * 12 46.50%
116 Imagawa, Hiromasa * 19 46.63%
753 Fujie, Kouji * 3 46.66%
754 Oobuchi, Masahiro * 3 46.66%
755 Sasaki, Takeshi * 3 46.66%
800 Okamoto, Nanato * 0 46.66%
293 Chijimi, Keiichi * 15 46.72%
327 Kitano, Tetsuya * 13 46.75%
752 Yamaguchi, TetsuyaiTokushi * 3 46.82%
292 Yamaguchi, Kazuki * 15 46.87%
453 Iwasaki, Eiji * 11 46.87%
473 Hisaki, Yu * 10 46.87%
568 Kishida, Hirokazu * 9 46.87%
569 Kondo, Takahito * 9 46.87%
751 Kosugi, Souichi * 3 46.87%
566 Yasufuku, Akihiro * 9 46.93%
567 Yamada, Yuuki * 9 46.93%
115 Tanahashi, Masayasu * 19 46.96%
565 Shindo, Yoshiya * 9 46.96%
425 Yamazaki, Ginjiro * 12 46.97%
564 Suzuki, Satoshi * 9 47.02%
472 Hakamata, Hiroaki * 10 47.05%
424 Lee, Hyun Wook * 12 47.18%
594 Mitsuhashi, Takashi 8 47.22%
605 Isozaki, Yasuaki * 7 47.22%
676 Kawaguchi, Yohei * 6 47.22%
677 Yamada, Daiki * 6 47.22%
709 Miyasaka, Sho * 4 47.22%
471 Akiyama, Hayato * 10 47.24%
313 Abe, Naoki * 14 47.27%
291 Kamifuji, Kenichi * 15 47.39%
423 Imaizumi, Hirohumi * 12 47.39%
326 Orihara, Jun * 13 47.50%
289 Nakazawa, Kazuhiro * 15 47.78%
290 Kato, Masanari * 15 47.78%
675 Watanabe, Masayoshi * 6 47.91%
749 Ooshika, Tooru * 3 47.91%
750 Toshida, Shin_Ichi * 3 47.91%
798 Hamada, Noriaki * 0 47.91%
799 Fukuda, Kazuhiro * 0 47.91%
225 Kise, Masato * 16 47.99%
422 Mori, Kazuo * 12 48.00%
747 Kobayashi, Hajime * 3 48.00%
748 Kawasaki, Mariko * 3 48.00%
563 Mori, Daisuke * 9 48.02%
562 Suzuki, Yasutomo * 9 48.12%
77 Takiue, Satoshi * 21 48.14%
674 Murayama, Terukazu * 6 48.14%
288 Ueno, Takamasa * 15 48.22%
673 Kusaba, Nobutaka 6 48.29%
671 Saito, Kakeru * 6 48.33%
672 Hashimoto, Yuu(Tokyo) * 6 48.33%
287 Yamamoto, Kentarou * 15 48.38%
311 Katayose, Shingo * 14 48.43%
312 Jincho, Takayoshi * 14 48.43%
421 Kanai, Hisataka * 12 48.43%
420 Ohtsu, Minami * 12 48.52%
419 Aoyama, Katsuhiko * 12 48.57%
418 Okuyama, Tatsunori * 12 48.58%
114 Senou, Yoshiyuki * 19 48.94%
286 Fujita, Keisuke * 15 48.95%
417 Takagi, Yui * 12 48.95%
561 Watanabe, Taketoshi * 9 48.95%
604 Kawazoe, Yoshinori * 7 48.95%
470 Morishita, Taiki * 10 49.13%
416 Yanagisawa, Tadahiro * 12 49.14%
285 Kubota, Junji * 15 49.20%
560 Inao, Sumihiro * 9 49.25%
559 Motonaga, Hiroaki * 9 49.27%
670 Chiba, Katsutoshi * 6 49.33%
284 Motoi, Keniti * 15 49.47%
557 Jung, Seong-hoon * 9 49.47%
558 Hoshino, Yuuki * 9 49.47%
189 Ito, Shuhei * 17 49.54%
283 Matsuki, Takashi 15 49.57%
556 Kikuchi, Yuuji * 9 49.60%
325 Fukasawa, Taichi * 13 49.65%
415 Nomura, Hiroshi * 12 49.79%
555 Yamamoto, Takahiro * 9 49.85%
282 Fujisawa, Toshikazu * 15 50.00%
553 Tanaka, Jun * 9 50.00%
554 Okumura, Katsuhiko * 9 50.00%
593 Yamaguchi, Yasutaka * 8 50.00%
664 Takeda, Mayumi * 6 50.00%
665 Nakamura, Motoka * 6 50.00%
666 Kobori, Tetuhiro * 6 50.00%
667 Noshiro, Kazuya * 6 50.00%
668 Kimata, Isao * 6 50.00%
669 Yanada, Kenji * 6 50.00%
746 Fujii, Hiroshi * 3 50.00%
793 Kanazawa, Kyogo * 0 50.00%
794 Futamata, Shunji * 0 50.00%
795 Nakashima, Hisatomo 0 50.00%
796 Tanehasi, Sigeharu * 0 50.00%
797 Toda, Hirotsugu * 0 50.00%
113 Kawai, Katsuya * 19 50.02%
76 Sugiura, Kiyohiro * 21 50.10%
414 Oohashi, Toshiya * 12 50.14%
324 Nakajima, Chikara 13 50.17%
413 Naito, Takayoshi * 12 50.17%
224 Matousek, Pavel 16 50.18%
412 Ikeda, Takashi * 12 50.29%
552 Yamanishi, Mamoru 9 50.34%
663 Tsukada, Keiichi * 6 50.34%
411 Takakuwa, Akihiro 12 50.35%
551 Yoshioka, Kouji * 9 50.39%
410 Shigemasa, Gaku * 12 50.52%
323 Kabamoto, Sin * 13 50.54%
409 Yanagawa, Tomoyuki * 12 50.61%
223 Yazawa, Atsushi * 16 50.66%
408 Kikuchi, Osamu * 12 50.66%
603 Nicolas, Vésale * 7 50.66%
661 Kudo, Tomoaki * 6 50.66%
662 Yasunaka, Ryohei * 6 50.66%
745 Yamano, Tatsuto * 3 50.66%
281 Fukuchi, Takahiro 15 50.69%
407 Nagase, Syougo * 12 50.79%
406 Tamai, Katsuyoshi * 12 50.85%
405 Toshimi, Hirokazu * 12 50.92%
659 Kawakami, Hiroshi * 6 50.92%
660 Nishioka, Kazuya * 6 50.92%
550 Suzuki, Akihide * 9 50.93%
279 Date, Tsutomu * 15 51.04%
280 Ishiyama, Hiroki * 15 51.04%
322 Komiyama, Hideki 13 51.04%
404 Taziri, Satosi * 12 51.04%
549 Ishida, Syota * 9 51.04%
278 Isa, Takahiro * 15 51.12%
548 Muraki, Hirohito * 9 51.19%
658 Nakaaze, Yuji * 6 51.19%
185 Kawashima, Yasuyoshi * 18 51.23%
28 Ito, Yoshimasa * 22 51.28%
547 Sakurada, Kouichi 9 51.30%
657 Ozaki, Hironori * 6 51.33%
75 Kikuchi, Satoru * 21 51.35%
184 Miyazaki, Tetsuya * 18 51.35%
403 Kawabe, Atsushi * 12 51.36%
112 Ietsune, Dai * 19 51.44%
111 Iyanaga, Junya * 19 51.51%
402 Takeuchi, Hidehito * 12 51.56%
452 Ohige, Tatsuya * 11 51.56%
183 Yasooka, Syouta 18 51.58%
401 Seto, Masakazu * 12 51.77%
277 Miura, Hiroyuki * 15 51.78%
400 Takehana, Yuki * 12 51.78%
276 Cho, Takayuki * 15 51.84%
546 Matsuya, Kouji * 9 51.87%
399 Nakatani, Haruki 12 51.91%
656 Noguchi, Tomokazu * 6 52.00%
744 Ishida, Makoto * 3 52.00%
275 Hayashi, Takatomo * 15 52.02%
739 Miyazawa, Kazuhiro * 3 52.08%
740 Kusatsu, Daijiro * 3 52.08%
741 Maeda, Tuyosi * 3 52.08%
742 Nagano, Munehisa * 3 52.08%
743 Kimura, Hikaru * 3 52.08%
398 Yazawa, Yasuhiro * 12 52.21%
545 Ootsuka, Koutarou(Miyagi) * 9 52.22%
222 Ogami, Kenji 16 52.23%
274 Yoshikawa, Hiroshi * 15 52.23%
397 Iwata, Mitsuhiro * 12 52.23%
273 Shibayama, Jun * 15 52.31%
21 Okada, Koby 23 52.37%
272 Nakahara, Yuuya * 15 52.38%
310 Ogo, Yoshinori * 14 52.38%
394 Murata, Koji * 12 52.38%
395 Kurisu, Takashi 12 52.38%
396 Negami, Hiroyuki * 12 52.38%
543 Sato, Masatoshi * 9 52.38%
544 Takesita, Toru * 9 52.38%
182 Kajiyama, Ryuta * 18 52.40%
271 Murakami, Ken * 15 52.60%
392 Kitazawa, Kiyohiro * 12 52.60%
393 Tamura, Daichi * 12 52.60%
181 Fujihira, Keizou * 18 52.67%
74 Abe, Satoshi * 21 52.77%
653 Mikami, Iesato * 6 52.77%
654 Ebisawa, Yuu * 6 52.77%
655 Furuta, Shinichi * 6 52.77%
708 Niimi, Yoshiya * 4 52.77%
738 Inoue, Masashi * 3 52.77%
110 Kuroda, Yousuke * 19 52.80%
180 Yoshida, Mitsutaka * 18 52.91%
73 Nakamura, Keisuke * 21 52.93%
270 Miki, Sadayoshi * 15 52.97%
269 Matusita, Kenniti * 15 53.12%
391 Suzuki, Kazuaki * 12 53.12%
390 Mori, Satoshi * 12 53.19%
389 Suzuki, Masahiro * 12 53.21%
268 Iwamura, Ryouichi * 15 53.24%
387 Suginaka, Toshio * 12 53.27%
388 Yazawa, Yuu * 12 53.27%
267 Hasegawa, Hironobu * 15 53.33%
542 Kodera, Yasunori * 9 53.33%
650 Suginaka, Takaaki * 6 53.33%
651 Hamada, Takahiro * 6 53.33%
652 Ichinose, Takashi * 6 53.33%
737 Kimura, Haruki * 3 53.33%
776 Murata, Kazuki * 1 53.33%
179 Saitou, Yu * 18 53.37%
178 Yamada, Tsutomu 18 53.39%
265 Shimizu, Junji * 15 53.43%
266 Kamio, Satoshi * 15 53.43%
541 Harino, Takuichi 9 53.48%
386 Katayama, Takahiro * 12 53.57%
540 Sagawa, Yuuki * 9 53.57%
649 Yasukawa, Kazuhide * 6 53.57%
385 Furukawa, Kenichi * 12 53.64%
704 Nakao, Munenari * 5 53.70%
321 Ohta, Hirotaka * 13 53.75%
78 Sekine, Morio * 20 53.77%
109 Miyauchi, Makoto * 19 53.85%
539 Wada, Yuta * 9 53.88%
108 Murata, Shohei * 19 53.89%
177 Azuma, Motokiyo 18 53.92%
264 Nishiwaki, Kazuhisa 15 53.92%
263 Tanaka, Yoshimitsu * 15 53.93%
221 Ohta, Shinji * 16 53.95%
384 Takahara, Sho * 12 53.95%
538 Teramoto, Shoji * 9 54.01%
320 Goto, Kiyoaki * 13 54.16%
537 Nagashima, Makoto 9 54.16%
792 Aihara, Hironori * 0 54.16%
319 Yamakawa, Hiroyuki * 13 54.31%
382 Ono, Masayuki * 12 54.31%
383 Niwa, Kohei * 12 54.31%
220 Nakatani, Hiroshi * 16 54.35%
107 Tanaka, Junichi * 19 54.38%
318 Fujie, Tsuyoshi * 13 54.38%
381 Anabuki, Kazuhisa * 12 54.42%
602 Ishida, Tetsuya * 7 54.42%
219 Inoue, Toshiya * 16 54.49%
188 Ueno, Shinichi * 17 54.53%
218 Ohtsuji, Akio * 16 54.60%
380 Suzuki, Yuichi * 12 54.61%
645 Suda, Makoto * 6 54.66%
646 Furukawa, Hiroki * 6 54.66%
647 Kuniyoshi, Makio * 6 54.66%
648 Kamei, Kazuya * 6 54.66%
736 Kiyotaki, Masahiro * 3 54.66%
377 Kawashima, Mitsuhiro * 12 54.68%
378 Maki, Ryosuke * 12 54.68%
379 Nikkuni, Fumihito * 12 54.68%
469 Hashimoto, Yuu(Ibaraki) * 10 54.68%
536 Honma, Kazunobu * 9 54.68%
106 Tsuji, Hisanao * 19 54.74%
535 Mori, Takashi(Ehime) * 9 54.81%
176 Mizutani, Naoki * 18 54.85%
217 Soma, Tetsuya * 16 54.93%
534 Kim, Sung-Mook * 9 54.94%
376 Ishikka, Takehiro * 12 55.00%
533 Mito, Takehiro * 9 55.00%
601 Suizu, Eiichi * 7 55.00%
643 Tominaga, Yoichi * 6 55.00%
644 Mizuno, Shuntaro * 6 55.00%
735 Obayashi, Naoki * 3 55.00%
105 Yun, Suhan 19 55.02%
103 Kobayashi, Hiroyuki * 19 55.03%
104 Kubouchi, Naoki 19 55.03%
375 Jinbo, Kazuto * 12 55.10%
532 Ishigami, Kazuya * 9 55.10%
102 Fujioka, Kazuki * 19 55.19%
531 Ooi, Hiroki * 9 55.20%
216 Adachi, Shingo * 16 55.26%
374 Tanaka, Hisaya 12 55.27%
101 Ota, Yusuke * 19 55.31%
373 Hashimoto, Takashi * 12 55.35%
468 Onta, Hirofumi * 10 55.35%
175 Sato, Kazumasa * 18 55.46%
529 Ichikawa, Tatsuya * 9 55.55%
530 Yamashita, Hiroki * 9 55.55%
639 Tatsumi, Yasuhiro * 6 55.55%
640 Tsujimoto, Hideki 6 55.55%
641 Takamatsu, Hiroomi * 6 55.55%
642 Matsumoto, Sumiaki * 6 55.55%
730 Moriguchi, Taiyo * 3 55.55%
731 Hisano, Mikita * 3 55.55%
732 Kitagawa, Tomoaki * 3 55.55%
733 Seki, Kazuhiko * 3 55.55%
734 Tochika, Takayuki * 3 55.55%
788 Sato, Masayoshi * 0 55.55%
789 Kizaki, Satoshi * 0 55.55%
790 Kobayashi, Akihito * 0 55.55%
791 Yamamoto, Takao * 0 55.55%
262 Itinose, Yuki * 15 55.66%
215 Sugiyama, Hitoshi * 16 55.75%
527 Imai, Takashi * 9 55.78%
528 Mera, Kenichi * 9 55.78%
261 Kobayashi, Kota * 15 55.86%
214 Takagi, Kuniyuki * 16 55.96%
526 Kobayashi, Daisuke * 9 56.00%
637 Wakamatu, Isao * 6 56.00%
638 Tanioka, Shinichi * 6 56.00%
729 Kawaguchi, Masashi * 3 56.00%
174 Maeba, Hideaki 18 56.11%
213 Takaishi, Yuuri * 16 56.20%
728 Satou, Michihito * 3 56.25%
212 Fujiyama, Teruyuki * 16 56.26%
20 Ohara, Yoshirou * 24 56.27%
173 Okuda, Masateru * 18 56.28%
100 Eura, Hiroki * 19 56.32%
172 Ino, Kentaro * 18 56.34%
525 Miyamori, Masaei * 9 56.34%
600 Sekiguchi, Yutaka * 7 56.34%
260 Oohira, Kenta * 15 56.42%
467 Tanahashi, Shunsuke * 10 56.46%
522 Hirakawa, Kenshiro * 9 56.46%
523 Uchida, Kensuke * 9 56.46%
524 Narisawa, Masahiro * 9 56.46%
635 Shinohara, Naoyuki * 6 56.48%
636 Date, Norikuni * 6 56.48%
211 Yamazaki, Hiroyuki * 16 56.51%
210 Nemoto, Takashi * 16 56.53%
451 Anan, Gou 11 56.54%
371 Okada, Takuya * 12 56.56%
372 Kawamura, Makoto * 12 56.56%
259 Miyaoi, Tomoyuki * 15 56.57%
171 Yamamoto, Akimasa * 18 56.61%
521 Ito, Shogo 9 56.66%
599 Mezaki, Koichi * 7 56.66%
370 Osawa, Takuya * 12 56.69%
99 Ishihara, Takashi * 19 56.77%
258 Suzuki, Youhei * 15 56.79%
209 Fujino, Kimihiro 16 56.81%
257 Watanabe, Hiroto 15 56.83%
256 Habata, Issei * 15 56.91%
317 Furujou, Takashi * 13 56.91%
466 Imamizo, Hideaki * 10 56.94%
255 Katsumata, Yoshihisa * 15 57.14%
72 Himura, Makoto * 21 57.17%
520 Noji, Keniti * 9 57.41%
634 Suzuki, Kenta 6 57.50%
170 Hirose, Yuki * 18 57.63%
369 Nakano, Fumiki 12 57.63%
169 Nakajima, Daisuke * 18 57.64%
98 Itagaki, Masayoshi * 19 57.66%
368 Sugama, Hideichi * 12 57.66%
168 Mouri, Takemasa 18 57.67%
254 Tezuka, Yuki * 15 57.73%
19 Okada, Daisuke * 24 57.80%
316 Mori, Takashi(Ibaraki) * 13 57.81%
519 Nakamura, Yuusuke * 9 57.85%
71 Uchida, Takuya * 21 57.92%
517 Yokoi, Shinpei * 9 57.93%
518 Maruyama, Takaaki 9 57.93%
97 Suzuki, Yuuji * 19 57.95%
167 Sugimoto, Takashi * 18 57.97%
253 Takahasi, Tooru * 15 57.97%
516 Hamasuna, Toshitaka * 9 57.97%
515 Ootsuki, Masahiro * 9 58.00%
96 Mukuno, Yuuji * 19 58.03%
70 Muto, Kohei * 21 58.08%
465 Kaji, Tomohiro 10 58.09%
69 Ishii, Taisuke * 21 58.10%
166 Bando, Junichiro 18 58.10%
208 Shibuya, Tutomu * 16 58.12%
367 Imai, Kimio 12 58.26%
207 Muramatu, Daisuke * 16 58.33%
309 Sugiki, Takafumi 14 58.33%
366 Suzuki, Shirou * 12 58.33%
513 Endo, Tsuyoshi * 9 58.33%
514 Mayuzumi, Shinichi 9 58.33%
598 Iitoi, Fumiaki * 7 58.33%
632 Yashiro, Takuya * 6 58.33%
633 Ishikawa, Masayo * 6 58.33%
722 Kanesiro, Yasuaki * 3 58.33%
723 Konno, Yuuta * 3 58.33%
724 Matsuo, Keita * 3 58.33%
725 Nakamura, Yoichi 3 58.33%
726 Shinoda, Ken * 3 58.33%
727 Sato, Kazuya * 3 58.33%
597 Hoshi, Kazuto * 7 58.36%
68 Oono, Makoto * 21 58.43%
165 Noguchi, Keita * 18 58.43%
252 Ishikawa, Ren 15 58.46%
206 Ohashi, Toshiyuki * 16 58.50%
512 Takahashi, Noboru * 9 58.50%
205 Morimoto, Manabu 16 58.58%
67 Miwa, Tatsuya * 21 58.59%
164 Ando, Koyo * 18 58.61%
365 Atarashi, Kota * 12 58.63%
251 Fukaishi, Takahiro * 15 58.64%
511 Takeshita, Yuki * 9 58.64%
629 Imagawa, Yasuhiro * 6 58.66%
630 Hara, Masahiro * 6 58.66%
631 Minamide, Hiroki * 6 58.66%
250 Sasaki, Yusuke(Tokyo) * 15 58.73%
464 Maeda, Yuuto * 10 58.73%
510 Okada, Hiroaki(Shiga) 9 58.75%
364 Todate, Kouta * 12 58.77%
509 Ooto, Tadash * 9 58.77%
204 Tateno, Shota * 16 58.86%
203 Sano, Fumihiko 16 58.92%
363 Oono, Junki * 12 59.02%
362 Yoshioka, Yuuki * 12 59.12%
361 Yasuoka, Hideki * 12 59.20%
360 Koyama, Kenta * 12 59.22%
162 Hirosawa, Yuuta 18 59.25%
163 Baba, Yasunori 18 59.25%
66 Yasutomi, Hiroto * 21 59.34%
161 Suzuki, Takaaki 18 59.41%
249 Okada, Wataru 15 59.46%
359 Asai, Ryusuke * 12 59.52%
202 Kochi, Daiki * 16 59.61%
160 Fujimoto, Mikio * 18 59.66%
248 Komiya, Tadayoshi 15 59.68%
358 Yamauchi, Kouhei * 12 59.68%
508 Yoda, Yuji * 9 59.79%
95 Koura, Masahiro 19 59.82%
246 Izumi, Shinji * 15 59.84%
247 Mochizuki, Yuki * 15 59.84%
357 Takeda, Hiroki * 12 59.86%
507 Yamagishi, Taro * 9 59.86%
356 Doiuchi, Yasuhiro 12 59.94%
159 Tsumura, Kenji 18 59.95%
94 Sasahara, Yasufumi * 19 59.97%
504 Masato, Kamikitada * 9 60.00%
505 Ishihara, Kazutae * 9 60.00%
506 Yanagihara, Hiroki * 9 60.00%
626 Umezawa, Shinobu * 6 60.00%
627 Suzuki, Goh * 6 60.00%
628 Hirata, Tatsuya * 6 60.00%
355 Noda, Yasumasa * 12 60.04%
158 Ueda, Katsuya * 18 60.09%
201 Kumoda, Kazuhiro * 16 60.11%
199 Sonoda, Takayuki * 16 60.12%
200 Takahasi, Keiji * 16 60.12%
463 Hiraga, Mikio * 10 60.20%
65 Ishimaru, Ken 21 60.24%
198 Arime, Msaaki * 16 60.28%
503 Koji, Kazumasa 9 60.31%
245 Komatsu, Toshiaki * 15 60.33%
157 Ito, Yuichi 18 60.39%
93 Kushibe, Toshiki * 19 60.41%
244 Kon, Takashi * 15 60.46%
243 Minami, Masasi 15 60.51%
462 Hirabayashi, Ryuta * 10 60.52%
156 Mihara, Makihito 18 60.53%
64 Akita, Naoto * 21 60.58%
242 Ogura, Ryo 15 60.61%
63 Takasaki, Yuichi 21 60.69%
502 Morita, Katsunobu 9 60.71%
241 Kudo, Kouichi * 15 60.82%
197 Ishibashi, Katsumi 16 60.87%
240 Arita, Ryuichi 15 60.91%
187 Endou, Yuusuke * 17 60.93%
62 Takakuwa, Minoru * 21 60.95%
61 Kurihara, Shingou * 21 61.04%
27 Takeda, Takamichi * 22 61.11%
501 Koizumi, Kenta * 9 61.11%
60 Takayama, Kenta * 21 61.14%
239 Nakamura, Hajime * 15 61.14%
238 Kubo, Tadayoshi 15 61.17%
155 Noguchi, Yuichiro * 18 61.23%
461 Ikedo, Masakazu * 10 61.24%
26 Kataoka, Asami * 22 61.26%
92 Takahashi, Junnya * 19 61.30%
625 Fujikura, Iori * 6 61.33%
354 Suzuki, Akiyoshi * 12 61.45%
154 Maki, Koichiro 18 61.50%
353 Nakamura, Satoshi 12 61.52%
196 Kito, Takeshi 16 61.55%
308 Sato, Tomoya * 14 61.56%
153 Saitou, Tomoharu 18 61.62%
91 Doi, Asuka 19 61.67%
152 Kumagai, Shinichi 18 61.89%
352 Ishigami, Kei * 12 61.90%
151 Kobayashi, Masanori(Aichi) * 18 61.94%
90 Tazawa, Jun * 19 62.00%
89 Ohno, Isao * 19 62.05%
195 Yamazaki, Shun * 16 62.13%
18 Kishi, Tatsunori * 24 62.16%
500 Mizuno, Akimitsu * 9 62.22%
59 Nagaoka, Takayuki 21 62.26%
351 Shima, Junichirou * 12 62.26%
58 Ito, Akitsugu 21 62.30%
237 Oura, Syotaro * 15 62.43%
17 Yamagishi, Yuichi 24 62.44%
350 Sekine, Takeshi * 12 62.50%
499 Satou, Kimihiko 9 62.50%
624 Sakamoto, Masaaki * 6 62.50%
720 Takahashi, Taro * 3 62.50%
721 Sawada, Youhei * 3 62.50%
150 Fukushima, Yuji * 18 62.55%
149 Okamoto, Jin 18 62.62%
148 Hamamoto, Kenji * 18 62.67%
16 Jitsukawa, Naofumi * 24 62.75%
88 Eguchi, Sho * 19 62.78%
194 Hirata, Yugo * 16 62.80%
57 Kozakai, Yukio * 21 62.96%
147 Matsubara, Shingo * 18 62.96%
87 Sakai, Yasuki * 19 63.02%
146 Taniguchi, Tomoya * 18 63.09%
144 Kashiwamura, Hideaki * 18 63.11%
145 Sato, Shinichi 18 63.11%
498 Tamon, Ryusei * 9 63.14%
460 Mochizuki, Hiroyuki * 10 63.19%
236 Ikeda, Kei 15 63.22%
235 Shimada, Masatake 15 63.26%
497 Nakaoka, Sinya * 9 63.26%
143 Kuze, Shota 18 63.30%
349 Harada, Hiroshi 12 63.33%
496 Hasegawa, Gaku * 9 63.33%
234 Hayashi, Shinsuke 15 63.42%
315 Matushita, Masakazu * 13 63.49%
56 Goto, Kosuke * 21 63.50%
15 Komuro, Shu 24 63.51%
14 Anazawa, Yoshikazu * 24 63.53%
186 Someya, Yu * 17 63.55%
86 Tachibana, Satoshi 19 63.59%
193 Kouno, Tomohiro * 16 63.59%
307 Hosoyama, Takashi * 14 63.69%
347 Tamura, Ryo * 12 63.69%
348 Yanagi, Hiroki * 12 63.69%
142 Howa, Osamu * 18 63.75%
141 Sakuma, Tosimitsu * 18 63.88%
495 Deuitch, Lorne * 9 63.88%
140 Yamaguchi, Teruyuki * 18 63.92%
493 Ito, Takatoshi * 9 63.94%
494 Matsuyama, Tomofumi * 9 63.94%
623 Kawai, Satoshi * 6 64.00%
192 Tsuchiya, Heinrich * 16 64.06%
55 Momose, Kazuyuki 21 64.07%
233 Sakaguchi, Naoki * 15 64.08%
139 Oiso, Masashi 18 64.15%
346 Higaki, Takao 12 64.16%
138 Terasawa, Kazuya 18 64.17%
345 Sugiura, Hiroki * 12 64.21%
13 Sugiyama, Yuya * 24 64.25%
85 Ando, Reiji 19 64.28%
137 Ishimura, Shintaro * 18 64.28%
492 Toyama, Junichiro * 9 64.28%
54 Yokoi, Masaki * 21 64.31%
12 Fujita, Tsuyoshi 24 64.35%
136 Sasanuma, Kiyoshi 18 64.43%
344 Nogi, Yasuhiro * 12 64.44%
491 Tanaka, Hidenori * 9 64.44%
135 Fujihira, Taro * 18 64.46%
232 Adachi, Takatsugu 15 64.48%
53 Sakajyo, Yasuhisa * 21 64.52%
342 Saito, Daisuke * 12 64.58%
343 Iwai, Tsuyoshi * 12 64.58%
621 Nagao, Takuya * 6 64.58%
622 Iguti, Taisuke * 6 64.58%
459 Senba, Koutarou * 10 64.60%
231 Inoguchi, Hironobu * 15 64.63%
341 Kobayashi, Masanori(Okayama) 12 64.71%
450 Krejsa, Tomas 11 64.76%
52 Niwa, Takashi 21 64.81%
51 Yokosuka, Tomohiro 21 64.85%
134 Usami, Tarou * 18 64.88%
340 Okabayashi, Masanao * 12 65.00%
490 Tsuruta, Toshiaki * 9 65.00%
11 Osaka, Yusuke 24 65.04%
50 Shimizu, Yuuichirou * 21 65.04%
133 Ueno, Kazuki 18 65.12%
84 Satou, Yuuryou * 19 65.16%
230 Hassaku, Jinpei 15 65.16%
339 Asahara, Akira 12 65.23%
10 Kuroda, Masashiro 24 65.27%
229 Satou, Kenji * 15 65.27%
314 Ikeda, Tsuyoshi 13 65.35%
132 Iwama, Shingo * 18 65.43%
191 Hirano, Kengo * 16 65.43%
25 Shimura, Ichiro 22 65.44%
131 Fukai, Akihiro * 18 65.45%
130 Suto, Takuo * 18 65.47%
338 Sumitomo, Hiroyuki * 12 65.47%
49 Ozawa, Takeshi * 21 65.64%
489 Takada, Taichi * 9 65.74%
48 Atsuta, Nao 21 65.84%
83 Hirose, Kenji * 19 65.87%
190 Nobushita, Jun 16 65.87%
337 Hata, Fumihiro * 12 65.97%
82 Yamamoto, Kouhei * 19 65.99%
47 Aridome, Tomohiro * 21 66.07%
228 Suzuki, Takahiro * 15 66.11%
46 Ishida, Itaru 21 66.12%
129 Ishii, Hayato * 18 66.13%
45 Mori, Katsuhiro 21 66.43%
227 Yaoita, Akihiro * 15 66.51%
336 Yokota, Tomoaki * 12 66.66%
484 Ootsuka, Koutarou(Champ) 9 66.66%
485 Kamioka, Masayuki * 9 66.66%
486 Iizuka, Shun * 9 66.66%
487 Ebitani, Keisuke * 9 66.66%
488 Yoshikawa, Shota * 9 66.66%
596 Nishikubo, Shogo * 7 66.66%
617 Nishikido, Yuji * 6 66.66%
618 Omori, Kazuto * 6 66.66%
619 Harita, Masaru * 6 66.66%
620 Onodera, Yu * 6 66.66%
714 Suganuma, Takeshi * 3 66.66%
715 Murayama, Reiji * 3 66.66%
716 Sakata, Tomoki * 3 66.66%
717 Maeno, Kazuhiro * 3 66.66%
718 Suzuki, Sadao * 3 66.66%
719 Aizawa, Yuuiti * 3 66.66%
787 Ozawa, Masahiro * 0 66.66%
44 Nogami, Masahiro * 21 66.80%
43 Nakamura, Masanori * 21 66.89%
24 Kanno, Atsushi * 22 66.92%
42 Kuroda, Kentaro * 21 67.16%
81 Terada, Atsushi * 19 67.30%
128 Kunugi, Ryou * 18 67.30%
335 Kitayama, Masaya * 12 67.50%
127 Kasai, Kouta * 18 67.77%
126 Taguchi, Hironori * 18 67.84%
334 Yasuda, Masaaki 12 67.85%
333 Tashiro, Yoshiaki 12 68.05%
41 Nisimura, Norihito 21 68.20%
40 Yamadaya, Kohei 21 68.51%
125 Gill-Won, Shin 18 68.54%
124 Shindou, Takehiro * 18 68.81%
123 Konagai, Ryouta 18 69.04%
332 Katayama, Hidenori * 12 69.16%
39 Mitamura, Kazuya * 21 69.21%
38 Ibamoto, Masami 21 69.23%
226 Hojo, Naomasa 15 69.31%
9 Satou, Makoto * 24 69.44%
37 Konno, Masashi * 21 69.57%
122 Murakami, Yuuki 18 69.57%
483 Koyama, Masashi * 9 70.00%
615 Ootagaki, Mitsushige * 6 70.00%
616 Nagayasu, Ryota * 6 70.00%
121 Nishino, Kenta 18 70.10%
36 Hirabayashi, Kazuya 21 70.14%
23 Taru, Genki 22 70.37%
8 Murayama, Yoshiyuki * 24 70.70%
482 Saitou, Takahiro 9 70.83%
7 Lee, Jun-young * 24 70.91%
3 Morita, Masahiko 27 70.98%
481 Kobayashi, Hiromasa * 9 71.11%
35 Nakamura, Shuhei 21 71.25%
120 Tabuchi, Atsushi 18 71.29%
80 Takano, Yasuhiro * 19 71.75%
6 Kawasima, Yosiyuki * 24 71.81%
5 Kato, Kazuki 24 71.82%
4 Ushie, Yuta 24 71.91%
34 Lee, Yen han * 21 71.91%
33 Miyajima, Yoshitaka * 21 71.99%
32 Nakano, Yoshitaka 21 72.83%
331 Iwatuki, Yoshifumi * 12 73.21%
614 Umeda, Hisashi * 6 73.33%
2 Fujita, Osamu 27 73.45%
79 Douyama, Tsuyoshi 19 73.49%
119 Murase, Hiroshi 18 73.76%
118 Kagami, Gen 18 74.65%
1 Nomura, Eiji 27 74.69%
31 Katuta, Souiti * 21 74.74%
22 Maehata, Yasuhito * 22 75.00%
480 Morimoto, Naoto * 9 75.00%
713 Tsutiya, Yasuhide * 3 75.00%
784 Inoue, Masashi(Okayama) * 0 75.00%
785 Kato, Shinya * 0 75.00%
786 Kamada, Tsukasa * 0 75.00%
30 Okazaki, Yuuki * 21 77.77%
117 Tamura, Katsuhiko * 18 79.16%
29 Ishihara, Jun 21 79.62%
613 Okawa, Yusuke * 6 87.50%
779 Suzuki, Shin * 0 100.00%
780 Aihara, Takatoshi * 0 100.00%
781 Fuseya, Masayoshi * 0 100.00%
782 Tominaga, Akira * 0 100.00%
783 Natsume, Seishiro * 0 100.00%
  • Planeswalker Points
  • Facebook Twitter
  • Gatherer: The Magic Card Database
  • Forums: Connect with the Magic Community
  • Magic Locator